Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Sörnäinen, Kulmavuorenkatu 4 - Detaljplan som trätt i kraft: Sörnäs, Hornebergsgatan 4

Kaupunginvaltuuston 25.8.2021, § 257, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Sörnäinen, Vilhonvuori, tontti 285/4, piirustus nro 12647, Kulmavuorenkatu 4, dnro HEL 2018-008332.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12647

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12647

Helsingissä 14.10.2021En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 25.8.2021, § 257, har trätt i kraft:

Sörnäs, Vilhelmsberg, tomten 285/4, ritning nr 12647, Hornebergsgatan 4, dnr HEL 2018-008332.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12647

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12647

Helsingfors 14.10.2021


JAA
14.10.2021 16:20