Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Laajasalo, Repossaari - Byggförbudsområde: Degerö, Repoxholmen


Rakennuskieltoalue: Laajasalo, Repossaari

Kaupunkiympäristölautakunta on 2.2.2021 § 47 päättänyt pidentää seuraavan alueen rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella 12.2.2023 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:

Laajasalo, Repossaari (piirustus nro 12705 päivätty 2.2.2021), dnro HEL 2020-013617.

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12705

Helsingissä 10.2.2021


Byggförbudsområde: Degerö, Repoxholmen

Stadsmiljönämnden har 2.2.2021 § 47 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande område för två år till 12.2.2023 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Degerö, Repoxholmen (ritning nr 12705, daterad 2.2.2021), dnr HEL 2020-013617.

Byggförbudskarta, ritning nr 12705

Helsingfors 10.2.2021


JAA
11.02.2021 10:04