Suoraan sisältöön

Viestintä ja palvelut medialle

Kaupunginkanslian viestintäosasto huolehtii keskushallinnon viestinnästä ja kaupungin viestintätoimintojen koordinoinnista.

Kaupunginkanslian viestintä tiedottaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja keskushallinnon toiminnasta. Yksikkö palvelee toimittajia ja toimittaa kaupungin Hel.fi-verkkosivuja sekä neljä kertaa vuodessa ilmestyvää asukaslehteä, Helsinki-lehteä.

Helsingin kaupungin toimialat ja laitokset vastaavat omia palveluitaan ja päätöksentekoaan koskevasta viestinnästä.


Kaupunginkanslian viestinnän
yhteystiedot

 • Mediapuhelin toimittajille ma–pe klo 9-16, puh. 09 310 26168,
  s-posti: city.helsinki@hel.fi
 • Viestintäjohtaja Liisa Kivelä
  puh. 0400 308 484     
 • Viestintäpäällikkö, ulkoinen viestintä Jukka Jänönen
  puh. 0400 127 147
 • Viestintäpäällikkö, sisäinen viestintä Maija-Liisa Kasurinen puh. 09 310 37956 ja 050 310 3954
 • Viestintäpäällikkö, sisällöntuotanto Jani Merimaa
  puh. 09 310 15255 ja 040 566 2023
 • Markkinointipäällikkö Sanna Forsström
  puh. 040 531 3713

Verkkosivut

Hel.fi, päätoimittaja Mika Lappalainen
puh. 09 310 36200.
Helsinginseutu.fi, päätoimittaja Tuire Henriksson
puh. 09 310 36079.
Helsinkikanava.fi, päätoimittaja Jyrki Hirvensalo
puh. 09 310 25278
Infofinland.fi, päätoimittaja Eija Kyllönen-Saarnio
puh. 09 310 73367.