Från Agenda till handling

Helsingfors vill vara en föregångare för lokalt genomförande av globalt ansvar och fattade i september 2018 beslut om att som andra stad i världen och som första stad i Europa utfästa sig att frivilligt lämna rapport till FN om genomförandet av Agenda 2030-målen för hållbar utveckling (SDG) enligt New York-modellen. FN har allt som allt 17 mål för hållbar utveckling. Utifrån dessa fastställer man varje år de mål där man lägger tyngdpunkten. År 2019 har man fokus på att behandla dessa fem mål: God utbildning för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet, bekämpa klimatförändringen samt fredliga och inkluderande samhällen.

Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors 2019

Mål 4: God utbildning för alla

Helsingfors vill vara världens mest effektiva stad för inlärning. Alla ska kunna garanteras en öppen, jämlik och högklassig utbildning samt livslånga inlärningsmöjligheter.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Helsingfors vill skapa en fungerande och trivsam urban miljö, som ger en god grund för innovationsverksamhet inom företag samt främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Minskning av ojämlikhet mellan såväl befolkningsgrupper som områden är ett av Helsingfors centrala mål.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Helsingfors har förbundit sig att bära sitt ansvar i arbetet med att stävja klimatförändringen. I Helsingfors stadsstrategi har satts som mål att Helsingfors ska vara koldioxidneutralt senast 2035.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Helsingfors vill vara en stabil, ansvarsfull, trygg och pålitlig stad – som samtidigt är dynamisk och lever i tiden.