Omslaget på det senaste numret av Helsingforstidningen.


Ny tidning och webbsidor

Läs senaste numret av Helsingforstidningen (pdf). De svenskspråkiga sidorna finns på sidorna 22-23.

Detta är Helsingforstidningens sidor som har arkiverats 17.9 2020. Arbetet pågår med de nya webbsidorna som är mer tillgängliga.

Läs mera

Seniorinfo svarar på många frågor

Frågorna är många, samtalen ibland långa. Servicerådgivare Nicole Renwall-Iivonen har både svar och tid. Seniorinfo är en telefontjänst för seniorer.

E-böcker som alternativ

Bibliotekarie Cecilia Eriksson på Helmet-biblioteken har sammanställt tips till e-böcker enligt tanken om att läsning är trevlig avkoppling och njutning i form av bra berättelser.

Aktuellt om coronaviruset

Helsingfors stads coronarådgivning fungerar vardagar kl. 7 - 20 på tfn 09 310 100 24. Under övriga tider ringer man 116 117 och i nödfall gäller nummer 112. Besök på den egna hälsostationen ska undvikas.