Hoppa till innehållet

Näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen svarar för stadens näringspolitik, innovationer och konkurrenskraft, sysselsättnings- och immigrationsfrågor samt främjar företagsamhet.

Läs mer om stadens näringspolitik här (på finska).

Avdelningen leds av näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva. Härifrån hittar du personalens kontaktuppgifter.

Näringslivsavdelningen består av följande fyra enheter:

  • Innovationer och nya försök
  • Utvecklingstjänster
  • Turism
  • Arbetskraft och immigration
  • Nya företag dvs. NewCo Helsinki
  • Företagstjänster

I verksamhetsområdet för enheten Innovationer och nya försök ingår innovationer, stärkande av grunden för framtidens näringsliv, högskolesamarbete, utveckling av innovationsekosystem och kunskapskluster samt nyskapande försök och försöksmiljöer.

I enheten ingår följande team: stadsinnovationer samt ekosystem. Enheten innovationer och nya försök leds av enhetschefen.

Till verksamhetsområdet för enheten utvecklingstjänster hör samordning av avdelningens näringslivsevenemang och marknadsföring, näringspolitisk intressebevakning, beredning, riskhantering och informering samt utveckling av avdelningens digitala kapaciteter samt utvecklings- och stödtjänster. Enheten leds av utvecklingschefen.

Till turismavdelningens verksamhet hör att främja turismen och dess verksamhetsmiljö, turistrådgivning och destinationstjänster samt att främja turismprodukter, branschens innovationer och ledarskap. Turistchefen leder turismenheten. Du hittar mer info om enheten här (på finska).

Verksamhetsområdet för enheten arbetskraft och immigration är att främja sysselsättningen och utföra uppgifter med stöd av lagen om kommunförsök, utveckling och samordning av stadens sysselsättningsärenden, att locka internationella experter samt samordning av stadens immigrationsärenden.

I enheten ingår tre servicehelheter för personlig kundbetjäning, dessa är tjänster för kompetens och karriärvägledning, tjänster för arbetslivsinriktad rehabilitering samt sysselsättningsfrämjande service för immigranter. Arbetskrafts- och immigrationsenheten leds av chefen för immigrations- och sysselsättningsärenden.

I verksamhetsområdet för enheten nya företag (dvs. NewCo Helsinki) ingår att främja nytt entreprenörskap och utveckla företagsekosystemet, samt att stödja tillväxtföretag och internationalisering.

Enhetens team är företagsrådgivningsteamet och tillväxtföretagsteamet. Enheten nya företag leds av enhetschefen.

I verksamhetsområdet för enheten företagstjänster ingår att göra staden mer företagarvänlig samt att förstärka företagens kundrelationer och verksamhetsförutsättningar. Enheten företagstjänster leds av enhetschefen.

Info om näringslivsavdelningens tjänster

Näringslivsavdelningen upprätthåller flera webbplatser där du hittar info om avdelningens tjänster. De viktigaste är Företagens Helsingfors, Newco, dvs webbplatsen för enheten nya företag samt sajten testbed.helsinki för testverksamhet. Man får också en bra uppfattning av näringslivsavdelningens verksamhet på dess Twitterkonto Helsinki Business.

Sidan Företagens Helsingfors erbjuder information åt företag om bland annat tillstånd, arbetskraft, företagsrådgivning och turistverksamhet, och där har även samlats företagsnyheter och länkar till stadens övriga företagstjänster. Här hittar du sidan.

NewCo Helsinki främjar företagskulturen och uppstartsverksamheten i Helsingfors. Enheten erbjuder information, stöd och verksamhetsmodeller för framgångsrikt företagande åt nygrundade företag och sådana som verkat i högst fem år. Tillsvidare har webbplatsen inte information på svenska.

På sajten Testbed Helsinki presenteras de omfattande möjligheterna att utveckla och testa Helsingfors stads utbud av nya produkter och tjänster.  Sajten riktar sig särskilt till företag samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Här hittar du sidan.

Näringslivsavdelningens aktuella nyheter samlas på Twitterkontot Helsinki Business. Kontot uppdateras av avdelningen för extern kommunikation vid Helsingfors stadskansli. Här hittar du sidan.