Suoraan sisältöön

Näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen sköter näringspolitiska utvecklingsuppgifter, marknadsför staden hos näringslivet, och tillhandahåller företagsrådgivning. 
Avdelningen leder arbetet med att sköta stadens sysselsättningsfrågor och tillhandahåller tjänster som stöder sysselsättningen bland helsingforsarna. 
Avdelningen arbetar för hela stadens bästa i invandrarfrågor, sköter den strategiska planeringen kring arbetskraftsinvandringen och följer utfallet av stadens invandrarpolitik. 
Avdelningen organiserar och samordnar stadens internationella verksamhet och sköter den internationella stadspolitiken.

Utveckling av stadens konkurrenskraft

I verksamhetsområdet för enheten konkurrenskraft och internationella ärenden ingår 

 • närings- och innovationspolitik
 • internationell verksamhet
 • samordning och styrning av EU-projekt
 • näringspolitisk intressebevakning och utveckling av stadens konkurrenskraft.

Stadsmarknadsföring

I verksamhetsområdet för enheten stadsmarknadsföring ingår 

 • att göra Helsingfors attraktivare, kändare och slagkraftigare bland stadsbor, turister, proffs och företag
 • att främja öppenhet, tolerans och företagsvänlighet i Helsingfors särskilt med hjälp av marknadsföring och evenemang.

Sysselsättningstjänster

I verksamhetsområdet för enheten sysselsättningstjänster ingår 

 • samordning av sysselsättningen på stadsnivå
 • förbättrande av de arbetslösas färdigheter på arbetsmarknaden
 • förebyggande och minskande av ungdomsarbetslöshet.

Företagstjänster

I verksamhetsområdet för enheten företagstjänster ingår 

 • att bidra till uppkomsten av nya företag, tillväxtföretag och arbetstillfällen
 • att främja tillgängligheten till arbetskraft.

Ledning

Chef för näringslivsavdelningen är näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

DELA