Hoppa till innehållet

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen bildas av kommunikations- och delaktighetsfunktionerna, och till avdelningen överförs varumärkesarbetet och stadsmarknadsföringen från näringslivsavdelningen och representationsfunktionerna från förvaltningsavdelningen. Avdelningen Sköter den kommunikation som hör till centralförvaltningen och samordnar stadens kommunikationsfunktioner. 

Avdelningen sköter även stadens allmänna rådgivning och invandrarrådgivning. Avdelningen utvecklar och samordnar interaktion och delaktighet för stadens räkning.

Kommunikation

I verksamhetsområdet för enheten kommunikation ingår

  • nationell och internationell allmän kommunikation som gäller staden
  • kommunikation som hänför sig till stadens centralförvaltning, ekonomi- och näringsärenden och personalärenden
  • stadens centraliserade externa nätkommunikation
  • anvisningar för och samordning av kommunikationen vid stadens förvaltningar.

Kommunikationsenheten informerar om stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och centralförvaltningens verksamhet och beslut och berättar om stadens tjänster och övriga verksamhet för stadens invånare. Enheten betjänar inhemska och utländska redaktörer. Enheten upprätthåller stadens webbplats på Hel.fi och redigerar Helsingfors-info, en invånartidning som utkommer fyra gånger om året.

Interaktion och delaktighet

I verksamhetsområdet för enheten interaktion och delaktighet ingår

  •  utveckling och samordning på stadsnivå av modeller för interaktion och elektroniska tjänster för deltagande och lokalt deltagande
  • stadens allmänna rådgivning och specialrådgivning i invandrarärenden
  • stadshusets utställningsverksamhet.

Helsingfors-info ger information och råd både i frågor om Helsingfors stads tjänster och om immigration. Rådgivning ges per telefon, chat, e-post och Twitter. Telefonrådgivningen betjänar må–to kl. 9–16 och fre. kl. 10–15 på numret 09 310 11 111.

Webbtjänsten Infofinland.fi erbjuder information till dem som har flyttat till Finland eller överväger att göra det. I tjänsten finns grundläggande information om det finländska samhället och till exempel om de nödvändiga tillstånden på 12 språk. Infobanken upprätthåller även tjänsten finnishcourses.fi, där det finns information om kurser i finska i Helsingforsregionen.

Avdelningens ledning

Avdelningen leds av kommunikationsdirektör Liisa Kivelä.