Hoppa till innehållet

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen sköter Helsingfors centraliserade kommunikation och koordinationen av hela stadens kommunikation, marknadsföring, allmän- och invandrarrådgivning samt delaktighet och växelverkan. 

Avdelningen leds av kommunikationsdirektör Liisa Kivelä.

Kommunikation

Enheten för extern kommunikation informerar om stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut. Till dess verksamhet hör även service till inhemska och internationella medier och stöd till den externa kommunikationen på stadskansliets olika avdelningar.

Enheten för intern kommunikation ansvarar för kommunikation gällande stadens personalärenden, arbetsgivarrykte, kommunikation om förändringar, utveckling av interna kommunikationskanaler samt innehållsproduktion och kommunikationsutbildning.

Enheten för innehållsproduktion står för stadens centraliserade externa digitala kommunikationskanaler, Hel.fi-nätsidorna, Helsingforstidningen, som kommer ut fyra gånger om året, produktionen av videotjänsten Helsingforskanalen, underhållet av den flerspråkiga nätsidan InfoFinland samt för Helsingfors stads centraliserade kanaler på de sociala medierna.

Kontaktuppgifter för medierna

Delaktighet och rådgivning

Till verksamheten i enheten delaktighet och rådgivning hör utvecklingen av modeller för växelverkan och elektroniska delaktighetstjänster och lokal delaktighet samt deras koordination på stadsnivå, stadens allmänna rådgivning och specialrådgivning gällande invandringsärenden samt medlingsverksamhet.

Stadens varumärke

Till varumärkesenhetens verksamhet hör marknadsföring, utveckling av evenemangverksamhet, evenemang, ledning av stadens varumärke, styrning av stadens visuella profil.


Protokoll- och representationsteamet koordinerar organiseringen av representationstillställningar och ger råd gällande stadens gästvänlighet, representation och protokoll.