Hoppa till innehållet

Delta, påverka

Stadskansliet erbjuder olika möjligheter att delta och påverka stadens beslutsfattare.

Invånarmöten med olika teman ordnas under årets lopp.

Titta på överborgmästarens invånarafton och stadsfullmäktiges möten på Helsingforskanalen.

Information om behandlingsfaser och beslut om administrativa ärenden fås från stadens registratorskontor.

Allmänheten kan följa stadsfullmäktiges sammanträden från sessionssalens läktare, ingång Sofiegatan 3.

Stadsfullmäktige tar emot medborgardelegationer. Anmälningar om medborgardelegationer kan göras till stadskansliet, tfn 310 31799.

Kerro Kartalla -sidorna samlar man åsikter om aktuella planer på kartan.

Allmän respons, initiativ och åsikter tas emot med responsblanketter.

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Helsingfors i sociala medier finns på https://www.hel.fi/some

Stadskansliets IT- och kommunikationsavdelning utvecklar och samordnar interaktion och delaktighet för stadens räkning.