Hoppa till innehållet

Historiekommittén

Historiekommittén har till uppgift att

  • planera och producera ny forskning om Helsingfors stads historia
  • planera och producera allmänfattliga versioner av befintliga studier på olika språk och för olika publiceringskanaler
  • fördjupa kännedomen om Helsingfors historia på basis av vetenskaplig forskning och främja forskning om stadens lokalhistoria och kännedomen om stadsdelarnas och områdenas historia
  • stödja genomförandet av stadens historieprojekt samt produktifieringen av Helsingfors historia och producera stadshistoria tillsammans med stadens övriga aktörer.

Kommittén utför därutöver även andra uppdrag som stadsstyrelsen ger den för utredande av stadens historia.

Kommitténs sammansättning 2019-2021


Medlem Ersättare
Laura Kolbe, ordf. Marjaana niemi
professor professor
Erkki Tuomioja, vice ordf. Minna Sarantola-Weiss
docent
forskningschef
Martti Häikiö Pia Olsson
professor professor
Jessica Parland-von Essen Tero Halonen
docent
 verksamhetsledare
Anu Lahtinen Ville Ylikahri
professor Rektor
Jussi Jääskeläinen
Panu Haavisto
informationshanteringschef
specialforskare


Sekreterare

Ida Suolahti


Kontaktuppgifterna till kommitténs sekreterare: stadskansliets växel, tfn 09 310 1641,fornamn.efternamn@hel.fi.