Hoppa till innehållet

Kommunikation och medietjänster

Stadskansliets kommunikationsavdelning sköter centralförvaltningens kommunikation och koordineringen av stadens kommunikationsfunktioner.

Kommunikationsenheten informerar om stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och centralförvaltningens verksamhet. Enheten betjänar journalister och är redaktör för webbsidan hel.fi samt för invånartidningen Helsinkilehti, som utkommer fyra gånger per år.

Sektorerna och förvaltningarna vid Helsingfors stad svarar själva för kommunikationen av sina tjänster och sitt beslutsfattande.

Kommunikation och medietjänster

Från stadens huvudsida hittar du de samlade kontaktuppgifterna för medier

Stadskansliets kommunikation

Kontakter för media mån-fre kl. 9-16 tfn 09 310 26168

  • Kommunikationsdirektör, Liisa Kivelä tfn 0400 308 484
  • Kommunikationschef, extern kommunikation Jukka Jänönen tfn 0400 127 147
  • Kommunikationschef Maija-Liisa Kasurinen, intern kommunikation  tfn  09 310 37956 och 050 310 3954
  • Kommunikationschef, innehållsproduktion Jani Merimaa
    tfn 09 310 15255 och 040 566 2023.
  • Marknadschef, Sanna Forsström
    tfn 040 531 3713 

Finn ytterligare kontaktuppgifter gällande kommunikationsenheten och dess personal med hjälp av stadens tjänst för sökning av telefonnummer numerot.hel.fi. Välj önskad enhet ur listan. Tjänsten är på finska, en svenskspråkig version är under arbete

Webbsidor

Hel.fi, chefdredaktör Mika Lappalainen, tfn 09 310 36200 och 050 3763959

Helsingforskanalen, chefredaktör Jyrki Hirvensalo, tfn 09 310 25278

Helsingforsregionen, chefredaktör Tuire Henriksson, tfn 09 310 36079

Infopankki, chefredaktör Eija Kyllönen-Saarnio, tfn 09 310 73367