Suoraan sisältöön

Stadskansliets tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -D ---G ---J -K --M --O -P -Q ----U -V --X -Y -Z -Å -Ä -Ö

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

En elektronisk tjänst som är avsedd för anmälan eller tillståndsansökan till Helsingfors stads olika myndigheter om evenemang, offentliga tillställningar samt försäljnings- och marknadsföringsevenemang i Helsingfors. Mer om tjänsterna...
Evenemangsarrangören ska se till att i god tid före evenemanget sköta alla nödvändiga tillstånd, anmälan och övriga arrangemang. Mer om tjänsterna...
En ensamföretagare som bedriver verksamhet i Finland som huvudsyssla kan ansöka om stödet oavsett verksamhetens juridiska form eller finansieringssätt. Mer om tjänsterna...
En person vars uppgifter samlas i stadens register när han eller hon använder stadens tjänster kan genom den här tjänsten framföra en begäran om insyn i sina uppgifter. Mer om tjänsterna...
En person vars uppgifter samlas i stadens register när han eller hon använder stadens tjänster kan genom den här tjänsten kräva att hans eller hennes uppgifter ska rättas. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad beviljar understöd till organisationer med verksamhet i Helsingfors. Stad använder ett elektroniskt system för behandling av ansökningar om understöd. Ansökningar kan också skickas till Helsingfors stads registratorskontor, men inte in per e-post. Mer om tjänsterna...
Både Helsingfors stad och staten har e-tjänster för företagare. Mer om tjänsterna...
En person vars uppgifter samlas i stadens register när han eller hon använder stadens tjänster kan genom den här tjänsten framföra en begäran om insyn i sina uppgifter. Mer om tjänsterna...
En person vars uppgifter samlas i stadens register när han eller hon använder stadens tjänster kan genom den här tjänsten begära att hans eller hennes uppgifter ska rättas. Mer om tjänsterna...
Information on kurser i finska. Du kan bläddra bland kurserna enligt nivå. Kurspriserna varierar. Några kurser är avgiftsfria. Mer om tjänsterna...
FöretagsHelsingfors är en servicecentral för personer som tänker bli företagare och som verkar som företagare. Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder rådgivning och information om Helsingfors stads tjänster och invandringsfrågor. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stads hissprojekt ger råd, i huvudsak på finska, till bostadsaktiebolagens ägare, boende, disponenter och styrelsemedlemmar i frågor som gäller planering och byggande av hissar. Mer om tjänsterna...
InfoFinland.fi är en webbplats på 12 språk för dig som just har flyttat till Finland. Tjänsten finns tillgänglig på följande språk: finska, svenska, engelska, estniska, ryska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska. Mer om tjänsterna...
InfoFinland.fi är en webbplats på 12 språk för dig som just har flyttat till Finland. Tjänsten finns tillgänglig på följande språk: finska, svenska, engelska, estniska, ryska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska. Mer om tjänsterna...
Intressekontoret sköter stadens anställdas depositioner och betalningar och beviljar medlemmarna lån. Mer om tjänsterna...
Lediga arbetsplatser vid Helsingfors stad Om du inte hittar någon lämplig arbetsplats kan du också lämna in en öppen ansökan. Mer om tjänsterna...
Lån, fakturering och betalning, byte av säkerheter m.m., beredning av lån som beviljas av budgetmedel och ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, fondlån. Mer om tjänsterna...
Nättjänsten Inka finns endast i Helsingfors stads intranät. Mer om tjänsterna...
Vid registratorskontoret registreras och skrivs ärenden som leder till administrativt beslutsfattande och officiella brev. Mer om tjänsterna...

1  2   >