Hoppa till innehållet

Stadskansliets tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -D ---G ---J -K --M --O -P -Q ----U -V --X -Y -Z -Å -Ä -Ö

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

FöretagsHelsingfors tillhandahåller rådgivningstjänster för personer som startat ett företag och för företagare som strävar efter tillväxt. Mer om tjänsterna...
Sysselsättningsunderstöd kan sökas av registrerade organisationer som har haft verksamhet i minst ett år och vars verksamhet riktar sig till helsingforsare. Mer om tjänsterna...
Stadskansliet beviljar organisationer bidrag för uppnående av målen i stadens integrationsprogram. Integrationsbidrag delas ut årligen i enlighet med temana i integrationsprogrammet. Mer om tjänsterna...
Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till organisationer med verksamhet som inte hänför sig till nämndernas verksamhetsområden. Mer om tjänsterna...
Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd för invånardelaktighet. Understödskategorierna är allmänt understöd för underhåll av andra än stadens invånarlokaler och för samordning av verksamheten, verksamhetsunderstöd för utveckling av strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten, små understöd för förverkligande av nya eller begynnande projekt eller projekt av engångsnatur som ingår i de föregående kategorierna. Mer om tjänsterna...
OBS! Ansökan om små understöd för invånardelaktighet öppnas 15 i januari. Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd för invånardelaktighet. Understödskategorierna är allmänt understöd för underhåll av andra än stadens invånarlokaler och för samordning av verksamheten, verksamhetsunderstöd för utveckling av strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten, små understöd för förverkligande av nya eller begynnande projekt eller projekt av engångsnatur som ingår i de föregående kategorierna. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad erbjuder WLAN inomhus- och utomhusstationer. Mer om tjänsterna...
WelcomeGuide.fi-webbtjänst guidar dig om vad du ska göra när du flyttar till Finland. Mer om tjänsterna...

<   1  2