Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin karttapalvelu

Palvelusta löytyy paljon tietoa omasta tontista

Lue lisää »

Kaavoitus

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen

Lue lisää »

Rakennuslupa

Tietoa rakennusluvan hakemisesta

Lue lisää »

Ullakkotiimi

Asuinkerrostalojen ullakkohankkeiden rakennuslupia ja ‎työnaikaista valvontaa

Lue lisää »

Täydennysrakentamiskorvaus

Kaupunki edistää täydennysrakentamista taloudellisilla kannustimilla

Lue lisää »

Maankäyttösopimukset

Kunta ja maanomistaja sopivat keskenään asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista

Lue lisää »