Hoppa till innehållet

Äldrerådet


I äldrerådet som utnämns av stadsstyrelsen finns fem av stadens förtroendevalda och representanter från åtta äldreorganisationer i Helsingfors.  Representanter från stadens sektorer har utnämnts till rådet. Äldrerådets arbete bereds och verkställs av sakkunnigsekreteraren.

Äldrerådet syftar till att trygga möjligheterna för den äldre befolkningen att delta och påverka i Helsingfors. Rådet påverkar planeringen, beredningen och uppföljningen av tjänster inom olika sektorer i ärenden som är av betydelse för den äldre befolkningens välmående, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller avklarande av dagliga funktioner.

Läs mera on Helsingfors äldreråd


Ta kontakt

Ordförande
Laura Varjokari 
laura.varjokari(a)gmail.com
Tel. 044 777 7332

Sekreteraren
Planerare Outi Paulig
outi.paulig(a)hel.fi, vanhusneuvosto(a)hel.fi
Tel. 09 31043580
09.10.2019 15:14