Suoraan sisältöön

Kehittämishankkeet

Yhteydenotot:

Hankepäällikkö
Katja Utti-Lankinen
katja.utti-lankinen(at)hel.fi
puh. 040 509 9281, 09 310 15053


 • 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
  Hankeaika: 2019 — 2021

  Tavoitteet: 
  Myönnetyllä avustuksella tuetaan kokeilua, jonka tavoitteena on selvittää maksuttomuuden vaikutusta 5-vuotiaiden lasten sekä perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia, edistää vanhempien työllistymistä, kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen, sekä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen.

  Yhteystieto:
  Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija
  nina.onufriew(at)hel.fi, puh. 050 3593060


 • 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt


  Perusopetus, lukio
  Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (Uudenmaan liitto) 
  Hankeaika: 1.9.2017 — 30.4.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslian elinkeino-osasto.
  Hankekumppanit: Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Helsingin kaupunki toimii hankkeessa päätoteuttajana.
  Hankkeessa ovat mukana omilla osahankkeillaan Espoon, Turun, Tampereen ja Oulun kaupungit sekä OAMK, Turku AMK sekä TAMK sekä Forum Virium Helsinki.

  Tavoitteet:
  6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke vahvistaa oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia kokeilu- ja yhteiskehittämistoiminnan kautta.

  Helsingin kaupungin tavoitteena on toimia innovaatioalustana yrityksille uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Helsingin kaupunkistrategian (2017–2021) mukaan ”Helsingistä luodaan elinikäisen oppimisen innovatiivinen kokeilukaupunki. Yhteistyö johtavien suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen, kulttuurilaitosten, kehittäjien sekä yritysten kanssa edistää uuden kokeiluekosysteemin rakentamista.”

  Linkit:
  Kotisivut
  Twitter

  Yhteystiedot:
  Anna Rantapero-Laine, projektipäällikkö
  anna.rantapero-laine(at)hel.fi, puh. 040 6683249
  Hanne Laasonen, projektikoordinaattori
  hanne.laasonen(at)hel.fi, puh. 040 1938461


 • 6Aika Digipoint

     
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto 
  Hankeaika: 1.4.2020 — 31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Turun kaupunki.
  Hankkeen osatoteuttajat: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Espoon, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteina ovat korkeakouluyhteistyön kehittäminen, palveluun tulevien henkilöiden sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan vahvistaminen ja työelämään tai koulutukseen poluttaminen.

  Hanke tuottaa osaavaa ja koulutettua työvoimaa työvoimapulasta kärsiville teknologia-aloille. Hanke kehittää vaikeasti työllistyvien henkilöiden elämäntilanteeseen sopivia osaamisen kehittämisen palveluita ja toimintamalleja. Tarkoitus on vaikuttaa positiivisesti hankkeeseen osallistuvien henkilöiden elämäntilanteeseen ja työllistymisen edellytyksiin. Hankkeeseen osallistujan itsetuntemus, sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot, positiivinen tulevaisuusnäkymä sekä koulutus- tai työnhaun tavoitteet vahvistuvat hankkeen aikana.

  Hankkeessa haetaan ratkaisuja digitalisaation aiheuttamiin osaamisvaatimuksiin työelämässä ja toisaalta ratkotaan digitalisaation avaamien mahdollisuuksien suurempaa hyödyntämistä osaamisen kehittämisessä.

  Yhteystiedot:
  Jaakko Hyytiä, projektipäällikkö
  jaaakko.hyytia(at)edu.hel.if, puh. 09 310 28040

  Anna-Mari Rouru, vs. työpajaesimies
  anna-mari.rouru(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 81417 

 • Aasian ja Afrikan kielten hankkeet

  Lukio
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2018 - 31.12.2021 
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kielilukio.
  Hankekumppanit: Espoon kaupunki, Espoonlahden lukio, Helsingin suomalainen yhteiskoulu, Porin kaupunki, Porin suomalaisen yhteislyseon lukio sekä Oulun kaupunki, Vaasan kaupunki ja Mervikarvian kunta.

  Tavoitteet:
  Kansallisen kiinnostuksen nostaminen arabian, japanin ja kiinan kielen opetusta kohtaan. Vahvojen, yhteisten verkostojen luominen näitä kieliä opettavien tahojen välille.

  Yhteystiedot:
  Sanna Manner, kielilukion rehtori
  sanna.manner(at)hel.fi, puh. 040 5468666
  Päivi Siltala-Keinänen, kielilukion apulaisrehtori, hankkeen koordinaattori
  paivi.siltala-keinanen(at)edu.hel.fi, puh. 040 8610749

 • Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2018

  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
  Hankeaika: 1.6.2018 — 31.12.2020

  Tavoitteet:
  Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintakulttuurin laaja-alainen uudistaminen: Organisaation uudistaminen luomalla kampusmalliin, oppimisyhteisöihin ja tiimityöskentelyyn perustuva organisaatio ja toimintatapa, jota tukee valmentava johtajuus. Pedagogisen toimintamallin uudistaminen mahdollistamalla oppijoiden yksilöllinen eteneminen joustavilla opintopoluilla ja varmistamalla henkilöstön osaaminen.
  Tavoitteena myös koulutuksen tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja laadun lisääminen toimintakulttuuria uudistamalla.

  Yhteystiedot:
  Leena Munukka, projektipäällikkö
  leena.munukka(at)hel.fi, puh. 050 3374574


 • Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2019

  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
  Hankeaika: 1.5.2019 — 31.12.2020

  Tavoitteet: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen, ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen sekä ammattitaitokilpailujen (Saku Stars) järjestäminen.

  Yhteystiedot:
  Leena Munukka, projektipäällikkö
  leena.munukka(at)hel.fi, puh. 050 3374574


 • Bisnekset verkkoon 2019

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2019 — 30.11.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
  Hankekumppanit: Hankekumppanit Live, Omnia ja Varia, yhteistyökumppanit Talous ja nuoret Tat ja Nuori yrittäjyys ry.

  Tavoitteet:
  Tuottaa verkostoyhteistyönä kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin soveltuvat oppimateriaalit tutkinnon valinnaisten osien opintoihin.

  Yhteystiedot:
  Sari Karjalainen, lehtori
  sari.karjalainen(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 84748A
  Pauliina Tokola,
  pauliina.tokola(at)edu.hel.if, puh. 040 334 0736


 • CONNEXT - for Inclusion

      
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja:
  Euroopan sosiaalirahasto  
  Hämeen ELY-keskus 
  Hankeaika: 1.11.2018 — 31.10.2021
  Hankkeen koordinaattori: Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Metropolia ammattikorkeakoulu.
  Hankekumppanit: Osatoteuttajina toimivat Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Omnia, Etelä Suomen Liikunta ja Helsingin NMKY. Mukana myös belgialainen DRØME-hyötypelimenetelmä ja ruotsalainen Karlstadin kunta.

  Tavoitteet:
  Maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten ja heidän läheistensä opiskelua ja uravalintoja koskevan osaamisen ja motivaation kasvattaminen, sekä peruskoulun jälkeiseen koulutukseen siirtymisen tukeminen.

  Linkit: 
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Anna-Mari Rouru, vs. työpajaesimies
  anna-mari.rouru(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 81417  


 • HAKEVA - digiyhteiskunnan perustaidot

  Suomen- ja ruotsinkielinen vapaa sivistystyö
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin suomenkielinen työväenopisto.
  Hankekumppanit: Arbis, Hero ry, kirjastot, helsinkiläisiä maahanmuuttajajärjestöjä.

  Tavoitteet:
  Syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisten digitaalisen osaamisen edistäminen ja aikuisten laaja-alaisen lukutaidon edistäminen. Osana hanketta kehitetään avoimia ja joustavia oppimisympäristöjä. Hankkeen pääpaino on uusien toimintamuotojen kehittämisessä sekä ohjaavassa toiminnassa.

  Linkit:
  Hankesivut

  Yhteystiedot:
  Ville Ylikahri, rehtori
  ville.ylikahri(at)hel.fi, puh. 09 310 88501
  Anne Rasskasov, apulaisrehtori
  anne.rasskasov(at)hel.fi, puh. 040 631 9790


 • Helsinki oppii kielillä 2 ja 3

  Varhaiskasvatus, perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 1.5.2019 — 31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:

Helsinki oppii kielillä 2 ja 3 -hankkeet jatkavat edellisissä hankkeissa alkanutta kehittämistoimintaa ja tähtäävät kaksikielisen opetuksen lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen Helsingissä. Hankkeiden ensisijaisena tehtävänä on tukea kaksikielisiä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yksiköitä tarjoten täydennyskoulutusta ja ohjausta toiminnan kehittämiseen eri yksiköissä. Toiminta perustuu aikaisemmissa hankkeissa luotujen vahvojen verkostojen varaan. Erityistä tukea ja ohjausta tarjotaan uusille aloittaville kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen yksiköille. Lisäksi hankkeet jatkavat jo toiminnassa olevien kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen kehittäjäryhmien työn tukemista ja toiminnan koordinointia sekä paikallista että valtakunnallista yhteistyötä Opetushallituksen, muiden kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot:
Tiia Huotari, projektikoordinaattori
tiia.huotari(at)hel.if, puh. 09 310 32625   


 • HELLOPS - Helsingin lukioiden opetussuunnitelma 2021

  Lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2019 — 31.7.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Hanke toteuttaa Helsingin lukioiden paikallista opetussuunnitelmatyötä.
  Hanke järjestää tilaisuuksia ja työpajoja, joiden myötä laaja joukko opettajia ja opiskelijoita osallistuu opetussuunnitelmatyöskentelyyn.

  Opiskelijoiden osallisuus opetussuunnitelmatyössä on yksi hankkeen tärkeä painopiste.
  Hanke järjestää myös rehtoreille valmennusta lukioiden toimintakulttuurin ja opetussuunnitelmatyön johtamiseen.
  Hanke tukee opetussuunnitelmatyön sisältöjä ja pedagogiikan kehittämistä.

  Yhteystiedot:
  Riina Ståhlberg, pedagoginen asiantuntija
  riina.stahlberg(at)hel.fi, puh. 040 846 7569
  Anna Masanti, projektikoordinaattori
  anna.masanti(at)hel.fi, puh. 040 7184977
  Pia Stråhlman-Kurki, projektkoordinator
  pia.strahlmankurki(at)hel.fi


 • Helsingin kaupungin perusopetuksen tutoropettajaverkosto

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2018 — 31.7.2021

  Tavoitteet:

  Hankkeessa vahvistetaan ja vakiinnutetaan Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen tutoropettajien monipuolista roolia ja toimintaa omissa kouluyhteisöissään. Tutoropettajat tukevat opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista, kokonaisvaltaista toimintakulttuurin ja pedagogiikan (mm. yhteisopettajuuden ja oppimisprosessiajattelun) uudistamista sekä niihin liittyvää osaamisen kehittämistä. Hankkeessa edistetään mm. digitaalisten työkalujen, oppimisympäristöjen ja materiaalien pedagogisesti mielekästä hyödyntämistä ja siten myös oppilaiden digitaitojen kehittymistä. Lisäksi kehitetään tutoropettajien monipuolisen osaamisen hyödyntämistä perusopetusalueittain.

  Hankkeessa myös vahvistetaan ja vakiinnutetaan tutoropettajien oman osaamisen kehittämistä pääosin laajaverkostoisen yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen sekä osittain myös organisoidun koulutuksen avulla. Tässä auttavat tutoropettajien olemassaolevan osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen sekä osaamisen monimuotoinen jakaminen ja yhteiskehittäminen niin alueellisesti, kaupunkilaajuisesti kuin maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Tutoropettajien verkoston yhteyden tiivistämistä teemoitetuin tiimein työskentelevään asiantuntijaopettajien verkostoon jatketaan. Lisäksi tavoitteena on organisoida formaalia koulutusta tutoropettajille heidän vertaiskouluttamistaitojensa kehittämiseksi.

  Linkit:
  Lisätietoa

  Yhteystiedot:
  Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija
  lauri.vihma(at)hel.fi, puh.09 310 26007

 • Kansainvälisyys kasvaa ja kasvattaa

  Varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2018 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kansainvälisyyspolun avaaminen ja kehittäminen sopeutetulla ja turvallisella tavalla ja sen niveltäminen alkuopetukseen. Tavoitteena myös perustan rakentaminen oppijan kansainvälisyydelle.

  Yhteystiedot:
  Hanna Brörkman
  hanna.bjorkman(at)hel.fi


 • Kieliä, kyllä kiitos! — Språk, ja tack!

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.5.2019 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on luoda toisiltaan oppiva eri-ikäisiä opettavien opettajien verkosto.
  Verkoston tavoitteena on kehittää kielenopetusta ja kieliopinnoista tiedottamista alueellisesti ja eri kohderyhmät huomioiden. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä sekä esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä sekä eri koulutuksen ammattilaisten kesken.
  Hanke tuo kielenopiskelun mahdollisuudet ja tärkeyden entistä paremmin esille. Kehittämistyössä huomioidaan myös Suomen kielivarannon monipuolistamistavoite. Tähän pyritään mm. tiedottamalla huoltajia erilaisista kielenopiskeluvaihtoehdoista sekä kielen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä.

  Yhteystieto:
  Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija
  satu.koistinen(at)hel.fi, puh. 09 310 23444


 • Kivaa kielten tunneille

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2020 — 31.8.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Kivaa kielten tunneille -hankkeen tavoitteena on tuottaa oppimateriaalikokonaisuus alkuopetuksen kieliä opettaville opettajille. Oppimateriaalissa painottuu erityisesti suullisen kielitaidon harjoittelu, kielten opiskelutaitojen kehittäminen sekä leikit, pelit, laulut ja muut toiminnalliset kielen oppimistavat.

  Yhteystiedot:
  Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija
  satu.koistinen(at)hel.fi, puh. 09 310 23444
  Tiia Huotari, projektikoordinaattori
  tiia.huotari(at)hel.if, puh. 09 310 32625  


 • Kotona Helsingissä I ja II

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
  Rahoittajat:
  Kotona Helsingissä I — Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kotona Helsingissä II — Opetushallitus 
  Hankeaika:
  Kotona Helsingissä I/OKM 14.8.2017 — 31.1.2020
  Kotona Helsingissä II/OPH 1.8.2018 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Mahdollisesti Suomen punainen risti (SPR).

  Tavoitteet:
  Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman (Make) osatoteutus kaikilla koulutusasteilla. Toimenpiteinä muun muassa S2-opetuksen kehittäminen, oman äidinkielen opettajien ja luokanopettajien samanaikaisopetuksen pilotointi, monikielinen ohjaaja -mallin kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen kielitietoisuudessa, rasismin ja syrjinnän ehkäisyssä, osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, kulttuurisessa monimuotoisuudessa sekä trauman tunnistamisessa.

  Yhteystiedot:
  Elina Tuusa, projektipäällikkö
  elina.tuusa(at)hel.fi,  puh. 09 310 21615
  Pia Aaltonen, projektisuunnittelija
  pia.aaltonen(at)hel.fi, puh. 09 310 26799


 • Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen 

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 2017 — 2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Hallinto- ja tukipalvelut, kehittämispalvelut, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Opettajat ja kolmas sektori.

  Tavoitteet:
  Koulun kerhotoiminta on osa koulun arkea ja tukee koulun opetussuunnitelman toteutumista. Kerhoja pyritään järjestämään kouluilla niin, että tarjonta tavoittaa yhdenvertaisesti lapsia eri puolilla kaupunkia. Koulut ottavat oppilaat mukaan suunnittelemaan mitä kerhoja koululla järjestetään.

  Yhteystiedot:
  Sami Eriksson, pedagoginen asiantuntija
  sami.eriksson(at)hel.fi, puh. 09 310 84062


 • Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 15.11.2018 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kehittämispalvelut.
  Hankekumppanit: Helsingin kaupungin lukiot.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on parantaa lukiolaisten tietoisuutta erilaisista jatko-opiskelumahdollisuuksista korkeakouluissa ja nopeuttaa lukiolaisten siirtymistä jatko-opintoihin. Lisäksi hankkeen avulla pyritään antamaan opiskelijoille paremmat mahdollisuudet suorittaa korkeakouluopintoja jo lukioaikana.

  Linkit: 
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Helena Antikainen, projektikoordinaattori
  helena.antikainen(at)hel.fi, puh. 09 310 22294


 • Kulturpass i Helsingfors

  Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, Arbis
  Finansiär: Stiftelsen Tre Smeder
  Projekttid: 6.5.2020-30.6.2021

  Mål:
 • Arbis ger eleverna på programmet Svenska för Invandrare möjligheten att bekanta sig med kulturutbudet i Helsingfors genom att besöka bibliotek, muséer, kulturhus och parker samt med en del av det privata utbudet av kultur. Målet är att de studerande skall uppleva en levande finlandssvensk kultur i Helsingforsregionen. De planerade kulturbesöken ökar sammanhållningen och möjliggör en undervisning i många olika kulturformer.

  Arbis integrationsstuderande bjuder dessutom på smakbitar ur sin egen matkultur och vidgar vyerna för oss infödda finländare i Mat- och kulturfestivalen som är en öppen tillställning på Arbis 18.3.2021.

  Kontaktuppgifter:
  Pia Nybom, projektansvarig
  pia.nybom(at)hel.fi, tfn 040 5097352

 • LARK  Ammatillisen koulutuksen laatuverkosto

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2018  31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
  Hankekumppanit: Helsingin kaupunki, Stadin AO ja 16 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

  Tavoitteet:
  Valtionavustus ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen.

  Yhteystiedot:
  Leena Munukka, projektipäällikkö
  leena.munukka(at)hel.fi, puh. 050 3374574


 • Liikettä opiskelupäivään

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
  Hankeaika: 1.8.2018 — 29.6.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Hanke toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä.

  Tavoitteet:
  Tavoitteena lisätä toisen asteen opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta sekä edistää opiskelukykyä. Lisäksi pyritään kehittämään aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa.

  Linkit:
  Hankesivut

  Yhteystiedot:
  Hanna Kietäväinen-Siren, projektipäällikkö
  hanna.kietavainen-siren(at)hel.fi, puh. 09 310 23 733


 • Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Aluehallintovirasto 
  Hankeaika: 1.1.2019 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala.

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on kehittää ja tarkastella liikuntapalveluiden mahdollisuuksia tuottaa tarkoituksenmukaisia palveluita helsinkiläisille lapsille ja lapsiperheille osana varhaiskasvatusta mutta myös vapaa-ajalla. Hankkeessa tuotetaan uusia liikettä lisääviä toimintamalleja varhaiskasvatukseen liikunnanohjaajien ja varhaiskasvattajien osaamista hyödyntäen.

  Päiväkodeissa päivitetään liikkumisen suunnitelmat, ja päiväkoteihin mietitään kaupunkitasoisen auditoinnin toteutus. Kokonaisuuden tavoitteena on, että varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiselle saadaan aikaiseksi mahdollisimman hyvät rakenteet ja puitteet, ja että kaikki Helsingin varhaiskasvatusyksiköt ovat valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus  –ohjelman piirissä vuoden 2021 loppuun mennessä.

  Yhteystiedot:
  Hanna Kietäväinen-Siren, projektipäällikkö
  hanna.kietavainen-siren(at)hel.fi, puh. 09 310 23 733 5
  Laura Pirhonen, liikunnan suunnittelija
  laura.e.pirhonen(at)hel.fi, puh. 09 310 87941


 • Lukioiden korkeakouluyhteistyö pääkaupunkiseudulla

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.10.2020 - 31.7.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kehittämispalvelut.
  Hankekumppanit: Espoon ja Kauniaisten kaupungit

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on antaa pääkaupunkiseudun lukiolaisille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet korkeakouluyhteistyöhön, kehittää jatko-opintovalmiuksiaan ja löytää oma jatko-opintopolkunsa jo lukion aikana. Hankkeen avulla sujuvoitetaan lukiolaisten siirtymistä jatko-opintoihin ja lisätään lukiolaisten tietoisuutta vähemmän tunnetuista aloista ja puretaan sukupuolittuneita uravalintoja. Oman urapolun hahmottuminen edistää myös lukiolaisten hyvinvointia ja motivaatiota lukio-opintoihin. Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kaupungit pyrkivät saavuttamaan nämä tavoitteet kehittämällä yhdessä alueen korkeakoulujen kanssa korkeakouluyhteistyön rakenteita, tarvittavia yhteistyöverkostoja, toiminnan vuosikelloa ja toiminnallisia tapahtumia. Hankkeessa kokeillaan myös lukio- ja kuntarajat ylittäviä digitaalisia ja innovatiivisia oppimisympäristöjä ja korkeakouluyhteistyötä integroidaan erityisesti lukion pakollisiin opintojaksoihin. Yhteistyö tuo myös skaalaetuja ja tehokkuutta.

  Yhteystiedot:
  Helena Antikainen, projektikoordinaattori
  helena.antikainen(at)hel.fi, puh. 09 310 22294


 • Lukiolaisten osaamisen ja opiskelukyvyn vahvistaminen Helsingin kaupungin lukioissa

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.10.2020 - 31.7.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on korjata poikkeusolojen aiheuttama oppimisvaje, ehkäistä tarpeeton opintojen viivästyminen tai keskeytyminen, tarjota opiskelijalle riittävästi henkilökohtaista ohjausta ja tukea oppimiseen sekä vähentää poikkeusolojen aiheuttamaa lukioiden eriytymiskehitystä.
  Tavoitteena on  myös vahvistaa lukiolaisten hyvinvointia ja opiskelukykyä.

  Yhteystiedot:
  Mari Mulari
  mari.mulari(at)hel.fi, puh. 040 669 2854

 • Lukuinnon kasvattaminen ja lukemisen kulttuurin vahvistaminen Helsingissä

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö   
  Hankeaika: 1.2.2020 — 31.12.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa helsinkiläistä lukemisen kulttuuria niin eri varhaiskasvatuksen muodoissa kuin esi- ja alkuopetuksessa. Lukukoordinaattorit toimivat toiminnan jalkauttajina. Opettajien täydennyskoulutuksella vahvistetaan pedagogista osaamista ja menetelmiä, joilla oppijat innostetaan lukemisen ja monipuolisen kirjallisuuden pariin. Perheiden lukemisen kulttuuria vahvistetaan tapahtumilla ja lukuklubi-toiminnalla. Hankkeen toimenpiteiden rinnalle rakennetaan lukuaskeleet.

  Yhteystieto:
  Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija
  antti.aaltonen@hel.fi, puh. 09 310 27090


 • Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma (Make) 2018-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittajat: 
  Helsingin kaupunki
  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Opetushallitus
  Hankeaika: 25.5.2018–31.12.2021

  Päätavoitteet:
  — kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään
  — ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat
  — henkilöstön osaaminen lisääntyy kielitietoisuudessa, osaamisen tunnistamisessa ja rasismin ja syrjinnän ehkäisyssä.
  Suunnitelman teemat ovat oppimisen edellytykset ja tuki, ohjaus, neuvonta ja siirtymät sekä osaamisen kehittäminen ja rekrytointi. Suunnitelma sisältää 18 toimenpidekokonaisuutta.

  Yhteyshenkilö:
  Matleena Sierla, projektipäällikkö
  matleena.sierla(at)hel.fi, puh. 09 310 22480


 • Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke (MAHKU)

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Kansaneläkelaitos 
  Hankeaika: 1.3.2018 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Kansaneläkelaitos.
  Hankekumppanit: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Verve (Helsinki; Stadin AO:n kumppanina). Lisäksi mukana ovat Live Palvelut (Helsinki), Kiipula Avire (Espoo&Vantaa sekä Tampere, Hämeenlinna ja Lahti) sekä Verve (Turku). Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun arviointitutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö.

  Tavoitteet:
  Mahku-hankkeessa kehitetään ja kokeillaan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK) ja suomen kielen opetusta yhdistävää uutta kuntoutuspalvelua.

  Linkit:
  Hankesivut

  Yhteystiedot:
  Sari Kettunen
  sari.j.kettunen(at)hel.fi, puh. 040 6305342
  Anneli Koivusaari
  anneli.koivusaari(at)edu.hel.fi, puh. 040 6791505
  Ulla Myllymäki
  ulla.myllymaki(at)edu.hel.fi, puh. 040 8478212


 • Minidigi — teknologia oppimisympäristöjen rikastajana

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.5.2019 — 31.7.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen pedagogisia toimintamalleja ja oppimisympäristöjä. Taide-, luonto- ja liikuntapedagogiikan toimintamuotoja ja oppimisympäristöjä laajennetaan teknologiaa hyödyntämällä ja digitaalisia välineitä käyttämällä. Oppimisympäristöjen suunnittelussa huomioidaan viisivuotiaiden kehitystä tukeva toiminta niin nuorempien lasten kuin esiopetusikäistenkin ryhmissä. Henkilöstön teknologiaosaamista ja digitaalisten välineiden käyttöä lisätään. Uudet innovaatiot ja kokeilut dokumentoidaan virtuaaliseen oppimisympäristöön, josta ne on laajennettavissa koko kaupungin tasolle ja valtakunnallisesti. Tuotettua materiaalia voidaan käyttää opettajankoulutuksessa.

  Yhteystieto:
  Nina Auvinen, projektisuunnittelija
  nina.auvinen(at)hel.if, puh. 040 610 6680

 • Move! –fyysisten toimintakykymittausten kehittämistoimet kaupunkien poikkihallinnollista moniammatillisuutta ja kaupunkiyhteistyötä kehittäen

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.6.2020 — 31.5.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala, Sosiaali- ja terveystoimi.

  Tavoitteet: Helsinki on hankkeessa yhdessä Oulun, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Jyväskylän kaupunkien kanssa. Hankkeen tavoitteena on poikkihallinnollisen ja eri ammattiryhmiä osallistavan yhteistyön avulla kerätä, luoda ja kehittää Move!-mittauksiin liittyviä käytänteitä. Hankkeessa luodaan malleja Move!-mittausten eri vaiheisiin huomioiden oppilaat, opettajat, huoltajat, kouluterveydenhuolto, hallinto ja kolmas sektori. Luotavista malleista voivat poikkiammatilliset toimijat eri puolilla Suomea löytää hyödynnettäviä käytänteitä, jotka edistävät vähän liikkuvien lasten mahdollisuuksia kehittää fyysistä toimintakykyään.

  Yhteystieto:
  Hanna Kietäväinen-Siren, projektipäällikkö
  hanna.kietavainen-siren(at)hel.fi, puh. 09 310 23 733

 • Mukana-ohjelma

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Helsingin kaupunki
  Hankeaika: 5.4.2018  31.5.2021
  Hankekumppanit: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala, kaupunginkanslian elinkeino-osasto, kaupunkiympäristön toimiala.

  Tavoitteet:
  Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahankkeella tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä.

  Yhteystiedot:
  Piia Pelimanni, projektipäällikkö
  piia.pelimannii(at)hel.fi, puh. 09 310 24322


 • Opikko oppien kuntoutuksesta koulutukseen

     
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto 
  Hankeaika: 21.6.2018 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Valo-Valmennusyhdistus ry.
  Hankekumppanit: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Silta-Valmennusyhdistys ry, Hengitysliitto ry/ Ammattiopisto Luovi, Invalidisäätiö/ Ammattiopisto Live.

  Tavoitteet:
  Hankkeessa on tarkoituksena kehittää koulutuksen ulkopuolelle jääville nuorille ja aikuisille kokonaisvaltaisen tuen malli. Ideana on, että nuoret ja aikuiset voivat tuetusti suorittaa ammatillisen tutkinnon osan/osia epämuodollisissa oppimisympäristöissä. Kohderyhmänä peruskoulun jälkeen vaille toisen asteen koulutuspaikkaa jääneet, ammatilliset opinnot keskeyttäneet sekä keskeyttämisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset.

  Linkit:
  Instagram
  Facebook

  Yhteystiedot:
  Suvi Stejskal, opettaja/Avoimet opinnot
  suvi.stejskal(at)edu.hel.fi, puh. 040 7189253, 09 310 80189

 • Opistossa tapahtuu

  Suomenkielinen vapaa sivistystyö
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2019 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin Työväenopisto

  Tavoitteet:
  Ensisijaisena tavoitteena on löytää malleja, joilla kansalaisopiston kurssitoiminta ja yksittäisissä oppiaineissa tehtävä työ saadaan tuottamaan kaikille kaupunkilaisille avoimia ja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia, joita kansalaisopiston opiskelijat yhteisesti tuottavat ja toteuttavat. Lisäksi hankkeen tavoitteena on muun muassa tavoitteena on tukea kaupungin ja työväenopiston keskeisiä strategisia linjauksia digitalisaation edistämisestä ja ilmiöoppimisesta.

  Yhteystieto:
  Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö
  ville.ylikahri(at)hel.fi, puh. 050 5523674


 • #paraskoulu 2.0 - Teemme tulevaisuuden tekijöitä - peruskoulu on parasta

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2020 - 30.8.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki
  Hankekumppanit: Kuusikko-kunnat eli Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku

  Tavoitteet:
  Kuusikko-kunnat muodostavat yhteisen verkoston yhteistyössä opetushallituksen kanssa. Tavoitteena on luoda yhteiskehittämällä uusia viestintätapoja niin huoltajille kuin alueelliseen mediaan. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa huoltajien ymmärrystä opetussuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta sekä lisätä tämä kautta perusopetuksen arvostusta.
  Suomen suurimpien kuntien yhteisillä toimilla saamme viestinnällistä näkyvyyttä ja vahvuutta myös valtakunnallisella tasolla.

  Yhteystieto:
  Sara Takala, projektipäällikkö
  sara.takala(at)hel.if, puh. 09 310 28829


 • PKS-lukiot digiaikaan 2019

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 15.1.2019 — 31.6.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Omnia, Espoon aikuislukio ja Nuori Yrittäjyys ry.

  Tavoitteet:
  Vähentää oppimateriaalikustannuksia kehittämällä opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä avointa digitaalista oppimateriaalia lukion kursseihin. Lisäksi pyritään pilotoimaan kirjojen lainaus- ja kierrätystoimintaa. Tavoitteena on myös kehittää digitaalinen NY Minicamp -innovointileiri.

  Yhteystiedot:
  Anna Rossi, projektipäällikkö
  anna.rossi(at)hel.fi, puh. 040 648 3790


 • Positiivinen diskriminaatio

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2019 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: 
  Päiväkoteihin palkattavilla varhaiskasvatuksen opettajilla ja lastenhoitajilla annetaan enemmän aikaa lapsille. Lastenhoitajien palkkaaminen mahdollistaa pedagogisesti perusteltuja ja suunniteltuja pienryhmiä. Opettajien ja lastenhoitajien lisäämisellä tuetaan lasten vertaistaitoja ja kielitaitoja lasta osallistavassa ja kuuntelevavassa pienryhmätoiminnassa.

  Lisäksi päiväkoteihin palkataan sosionomeja sekä monikielisiä ohjaajia suurimpiin kieliryhmiin tukemaan vanhempia ja lasta varhaiskasvatuksessa sekä yhteistyössä lapsiperheiden palvelujen kanssa. Työntekijät osallistuvat perhekeskuksen neuvolatiimin toimintaan erilaisia toimintatapoja mallintaen ja kokeillen ja ovat mukana luomassa alueellisia käytäntöjä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen kanssa.

  Yhteystieto:
  Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija
  pasi.brandt(at)hel.fi, puh. 050 3458196


 • Puhu johdolle 0.3 ja osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika 1.1.2019 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
  Hankekumppanit: Amiedu, Business College Helsinki, Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitos, Vantaan ammattiopisto Varia.
  Verkostohankkeet: Puhu johdolle 0.3 (Helsingin kaupunki),  Johtamisella pedagogista hyvinvointia (Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy), Parasta johtamista - Bästa ledarskap Länsi (Tampereen kaupunki), Parasta johtamista itäinen verkosto (EdupoliPointCollege Oy), Parasta Johtamista - Bästa ledarskap Pohjoinen (Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)), Parasta johtamista-Bästa ledarskap Etelä (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  Keuda).

  Tavoitteet:
  Pedagogisen johtamisen kehittäminen, verkosto- ja tulevaisuusjohtamisen kehittäminen, mentorointi, verkoston koordinointi valtakunnallisesti.

  Linkit:
  LinkedIn-ryhmä: Ammatillinen johtoboosteri
  Verkkosivu

  Yhteystiedot:
  Kirsi Vuojärvi, projektipäällikkö
  kirsi.vuojarvi(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 36961, 040 5215640
  Evita Husu, projektikoordinaattori
  evita.husu(at)edu.hel.fi, puh. 040 6747759

 • Pääkaupunkiseudun lukiokoulutuksen tutorverkosto

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.12019 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Kauniaisten kaupunki.

  Tavoitteet:
  Lukion opetussuunnitelma uudistuu ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2021. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja tukea lukion opettajia (ns. tutoropettajia) osallistumaan ja osallistamaan kollegoita paikallisessa opetussuunnitelmatyössä.

  Yhteystiedot:
  Riina Ståhlberg, pedagoginen asiantuntija
  riina.stahlberg(at)hel.fi, puh. 040 846 7569


 • SHOPS2HUBS — kierrätyskeskus 2.0

       
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (Uudenmaan liitto) 
  Hankeaika: 1.9.2019 — 31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Green Net Finland ry.
  Hankekumppanit: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta vähähiilistä ja ekologista liiketoimintaa kierrätyskeskukseen tuodun materiaalin jatkojalostamisesta uusiin tuotteisiin. Lisäksi hankkeen avulla rakennetaan kehitysympäristö (hubi) ja verkosto, joiden avulla uutta yritystä ja liiketoimintaa tuetaan.

  Hanke monipuolistaa Pakilan työkeskuksen ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintaa ja lisää käytännön yhteistyötä start-up-yritysten ja kaupungin välillä. Hankkeessa toteutettava HUB luo uusia yhteistyömahdollisuuksia kiertotaloustuotteiden jalostamisen alueella toimivien yritysten ja tiimien kesken ja tehostaa niiden verkottumista. Lisäksi se lisää näiden yritysten markkinointi- ja myyntimahdollisuuksia.

  Yhteystiedot:
  Vilho Hietala, projektipäällikkö
  vilho.hietala(at)edu.hel.fi, puh. 040 723 2565


  Linkki: Hankkeen verkkosivut


 • Stadin lukioiden innovatiiviset oppimisympäristöt

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2019  31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla voidaan jatkossa kehittää Helsingin kaupungin lukioiden tilahankkeita siten, että opettajat ja opiskelijat osallistuvat yhdessä fyysisiä ja digitaalisia ratkaisuja yhdistävien oppimisympäristöjen suunnitteluun. Toimintamallia pilotoidaan Vuosaaren lukion uudisrakennushankkeessa.

  Yhteystieto:
  Anna Rossi, projektipäällikkö
  anna.rossi(at)hel.fi, puh. 040 648 3790


 • Strategialähtöinen kyvykkyyksien johtaminen – kehittäen ja kokeillen

  Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.5.2019 - 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Keravan ja Kauniaisten kaupungit.

  Tavoitteet: 
  Kehittää kasvatuksen ja koulutuksen johtamista ja toimintakulttuuria kouluttamalla esimiehiä erityisesti osaajien johtamiseen. Hankkeeseen kuuluvan valmennuksen aikana luodaan malleja osaajien johtamisen toimenpiteisiin. Osaajien johtamisen teemoja kehitetään, kokeillaan ja opitaan omassa työyhteisössä ja yhdessä kollegojen kanssa 70-20-10-mallilla.

  Yhteystieto:
  Katri Kemppinen, projektikoordinaattori
  katri.e.kemppinen(at)hel.fi, puh. 040 6527790
  Aija Kortesmaa, HR-asiantuntija
  aija.kortesmaa(at)hel.fi, puh. 040 6431118


 • Tulevaisuuden työelämäosaaminen peruskoulussa

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.3.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Vantaan kaupunki, Keravan kaupunki, Sipoon kunta.
  Lisäksi seuraavat yhdistykset: Helsingin yrittäjät ry, TAT ry: Yrityskylä Helsinki-Vantaa, Nuori yrittäjyys ry, Haaga-Helia opettajakorkeakoulu, Primefrontier.

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on perusopetuksen opetustoimen henkilöstön oman ja työyhteisön työelämätaitojen osaamisen syventäminen. Lisäksi toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa kehitetään parantamalla etenkin työelämätaitojen opetusta ja TET-harjoittelua monipuolisemmiksi. Hankkeessa toteuttavaan kokeiluun palkattavat opettajat osallistuvat työelämäjaksolle ja luovat uusia tapoja toteuttaa TET-jaksoja, yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta.

  Yhteystiedot:
  Katri Kemppinen, projektikoordinaattori
  katri.e.kemppinen(at)hel.fi, puh. 040 6527790
  Aija Kortesmaa, HR-asiantuntija
  aija.kortesmaa(at)hel.fi,  puh. 09 310 21880

 • Tunne Työ 2.0

     
  Lukiokoulutus
  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto 
  Hankeaika: 1.3.2020 — 31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan kaupungin lukiokoulutus, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry.

  Tavoitteet:
  Tunne Työ 2.0 (20202021) on laaja ESR-kumppanuushanke, jonka tarkoituksena on lukion työelämälähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen. Hankkeessa kehitetään lukiokoulutuksen toimintamalleja ja rakenteita niin, että ne tukevat lukiolain ja uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) toteuttamista ja tavoitteisiin pääsemistä työelämälähtöisesti. Johdon sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista työelämäyhteistyön toteuttamiseen vahvistetaan seminaarien, koulutuksen ja valmennuksen keinoin. Hankkeen tarkoituksena on tukea eri toimenpitein johtoa onnistumaan yhteiskunnan vaatimuksia vastaavan lukion kehittämisessä. Kehittämistä tehdään aktiivisesti yhdessä niin oppilaitosten, opiskelijoiden kuin yritysten kanssa.

  Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia ovat olleet neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Lab ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

  Linkit:
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Piritta Ekroth, projektipäällikkö
  piritta.ekroth(at)hel.fi, puh. 040 7568422, 09 310 20461
  Heidi Havukainen, projektiassistentti
  heidi.hannikainen(at)hel.if, puh. 040 674 5417

 • Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy (ml. grooming)

  Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.10.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Vantaa, Espoo, Sipoo, Kerava, Kauniainen, Tuusula, Kirkkonummi.

  Tavoitteet:
  Parannetaan opetushenkilöstön, opiskelijahuollon ja oppilaitosjohdon osaamista ehkäistä, tunnistaa ja kohdata lapsiin sekä nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja groomingia.

  Oppilaitosjohdon osaamista lisätään grooming ilmiöstä, jonka kautta kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussuunnitelmat tulisi päivittää vastaamaan ilmiön luomiin haasteisiin.

  Hankkeessa lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimivia käytänteitä seksuaaliväkivallan ja groomingin ehkäisyssä. Tietoisuutta lisäävä Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta Helvi – valmennus helvi.hel.fi ohjaa työryhmiä seksuaaliväkivallan ja groomingin ehkäisyn toimenpiteisiin. Helvi soveltuu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tiimeille.

  Turvataitokasvatuksen ja seksuaalikasvatuksen osaamista lisätään vastaamaan ilmiön luomiin haasteisiin sekä opiskelijahuollon interventio-osaamista vahvistetaan.

  Hankkeessa tuotetut materiaalit ja henkilöstökoulutukset löydät Helsinkioppii sivustoilta

  Yhteystiedot:
  Stella Leoni, projektikoordinaattori
  stella.leoni(at)hel.fi, puh. 040 689 7554
  Aija Kortesmaa, HR-asiantuntija
  aija.kortesmaa(at)hel.fi, puh. 040 6431118

 • Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 12.4.2019 — 31.12.2020
  Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 871 251e, josta avustuksen osuus 3 097 000e (80%) ja omarahoitusosuus 774 251e (20%)
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto- ja tukipalvelut, kehittämispalvelut.

  Tavoitteet:
  Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistäminen ja erityisopetuksen laadun kehittäminen.

  Yhteystiedot:
  Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö
  ulla-maija.vahasarja(at)hel.fi, puh. 09 310 71764
  Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija
  heidi.roponen(at)hel.if, puh. 09 310 71927


 • Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 2020 - 31.12.2021

  Tavoitteet:
  Palkattavien opettajien, lastenhoitajien ja avustajien avulla pienennetään ryhmäkokoja, mahdollistetaan samanaikaisopetus sekä joustavat opetusjärjestelyt.

  Yhteystieto:
  Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija
  heidi.roponen(at)hel.if, puh. 09 310 71927


 • Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin

  Suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2019 — 30.6.2021

  Tavoitteet:
  Uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen vastaamaan paikallisiin haasteisiin ja tukemaan oppilaita, joiden koulupolku on katkeamisvaarassa.

  Yhteystiedot:
  Taina Torniainen, projektipäällikkö
  taina.torniainen(at)hel.fi, p. 09 310 26286


 • Valtion erityisavustus kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan 2020

  Annatillinen koulutus
  Rahoittaja: TEM 
  Hankeaika: 1.6.2020-30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

  Tavoitteet:
  Tiivistää Polku-koulutusten yhteistyötä työnantajien kanssa niin, että opetus tapahtuisi myös kumppanityöpaikoilla. Järjestää työkyvyn ohjaajan palvelut Stadin osaamiskeskukseen.
  Rakentaa 1-2 täysin uutta VR-työpajaa aloille, joilla ei vielä ole vastaavia ohjelmistoja

  Yhteystieto:
  Iiris Nyström, projektipäällikkö 
  iiris.nystrom(at)hel.fi, puh. 310 84874   


 • Valtion erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen

  Ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.8.2020 - 31.7.2022

  Tavoitteet:
  Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen
  Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta
  Maahanmuuttajavanhempien osaamisen kehittäminen, Työväenopisto

  Yhteystiedot: 

  Annukka Sorjonen, apulaisrehtori
  annukka.sorjonen(at)hel.if, puh. 050 401 3656

  Iiris Nyström, projektipäällikkö 
  iiris.nystrom(at)hel.fi, puh. 310 84874   

  Ville Ylikahri, rehtori
  ville.ylikahri(at)hel.fi, puh. 09 310 88501
  Anne Rasskasov, apulaisrehtori
  anne.rasskasov(at)hel.fi, puh. 040 631 9790


 • Valtion erityisavustus oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa vuosille 2020-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 2020 - 31.12.2021

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on vahvistaa Helsingissä inklusiivisen esi- ja perusopetuksen toimintaa niin, että mahdollisimman moni oppija saisi tarvitsemansa tuen omassa lähipäiväkodissaan (esiopetus) tai lähikoulussaan (perusopetus). Tavoitteena on myös kehittää matalan kynnyksen palvelumallin mukaisia monialaisia yhteistyörakenteita.

  Yhteystieto:
  Taina Torniainen, projektipäällikkö
  taina.torniainen(at)hel.fi, p. 09 310 26286


 • Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.8.2020 - 31.7.2021

  Tavoitteet:
  Avustus kohdennetaan sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa tehostettuun oppimisen tukeen kaikille
  niille oppijoille, joiden tukeminen poikkeusoloissa on hankaloitunut. Erityistä huomiota kiinnitetään tehostetun ja erityistä tukea saavien lasten sekä maahanmuuttajataustaisten lasten oppimisen tukeen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi perusopetuksessa avustusta kohdennetaan oppilaanohjauksen tehostamiseen päättövaiheessa oleville oppijoille.

  Yhteystiedot
  Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija
  pasi.brandt(at)hel.fi, puh. 050 3458196     
  Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija
  heidi.roponen(at)hel.if, puh. 09 310 71927


 • Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 2020 - 31.12.2021

  Tavoitteet:
  Mallintaa yksikkökohtainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimintamalli, jotta lapset voivat saada lähipäiväkodissaan tarvittaessa pitkin toimikautta erityisopetusta.
  Lisätä opettajia, lastenhoitajia ja erityisavustajia päiväkoteihin. Tarkoituksena luoda uusia pysyviä toimintamalleja,
  rakenteita ja käytänteitä välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.
  Kehittää edelleen varhaiskasvatuksen monikielisen ohjauksen mallia niin, että ohjaus voisi juurtua osaksi pysyviä
  rakenteita.

  Yhteystieto:
  Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija
  pasi.brandt(at)hel.fi, puh. 050 3458196     

 • Vetovoimala-hanke

     
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
  Hankeaika: 1.2.2018 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Ammattiopisto Luovi, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen. Ohjaavien tahojen yhteistyötä ja osaamista vahvistetaan erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden hakeutumisvaiheen ohjauksessa.

  Linkit:
  Kotisivut
  Blogi
  Facebook
  Twitter

  Yhteystiedot:
  Ami Toikka
  ami.toikka(at)edu.hel.fi, puh. 040 5216342
  Annukka Sorjonen, apulaisrehtori
  annukka.sorjonen(at)edu.hel.fi, puh. 050 4013656
  Riina Karvonen, hankepäällikkö
  riina.karvonen(at)luovi.fi, puh. 040 3193185


 • Yhdessä parasta! - Etelä 2

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2020 - 30.4.2022

  Hankkeen koordinaattori: Vantaan kaupunki, Varia,
  Hankekumppanit: Varia, Stadin AO, Helsinki Business College, Ammattiopisto Live, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Perho Liiketalousopisto, Ava-akatemia, Seurakuntaopisto, Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko, Jollas-Opisto, Management Institute of Finland MIF

  Tavoitteet:
  Stadin AO:n osahankkeen tavoitteena on työelämässä oppimisen palveluprosessin kehittäminen siten, että työpaikalla järjestettävän koulutuksen (oppisopimus, koulutussopimus) yhdenmukainen palveluprosessin toimintamalli otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti.

  Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma: Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen

  Yhteystiedot:
  Leena Munukka, projektipäällikkö
  leena.munukka(at)hel.fi, puh. 050 3374574

 • Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi

  Perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
  Rahoittaja: Innovaatiorahasto
  Hankeaika: 1.3.2020 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Yhteistyökumppanit: Helsingin Yrittäjät ry, Suomen Yrittäjät ry, Nuori Yrittäjyys ry, Talous ja nuoret TAT, Lasten ja nuorten säätiö, 4H-järjestö, Kehittämis ja tutkimushanke Luode (HY)

  Tavoitteet:
  Valmisteluhankkeessa valmistellaan helsinkiläisen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen pedagogista ja viestinnällistä edis-tämistä nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin luomalla yrittäjyys- ja työelämäosaamisen palvelukonsepti ja konkreetti-nen toimintamalli. Valmis palvelukonsepti ja konkreettinen toimintamalli tuodaan innovaatiorahastolle arvioitavaksi jatkokehittelyä varten.

  Valmisteluhanke toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja elinkeino-osaston yhteistyönä. Tavoitteena on luoda selkeä ja toimiva rakenne Helsingin kaupungin yrittäjyys- ja työelämäosaamisen toteuttamiseen koko kaupungin alueella.

  Yhteystiedot:
  Iida Jääskeläinen, projektipäällikkö
  iida.jaaskelainen(at)hel.fi, puh. 040 610 8560