Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaostot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. 
Lautakunnalla on kaksi jaostoa: suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta aloitti toimintansa kaupungin siirtyessä pormestarimalliin 1.6.2017.

Toimialan johto

  • Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas, joka toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä.
    Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallintojohtajan esihenkilö. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.
  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta johtaa vs varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen.
  • Perusopetuksen palvelukokonaisuutta johtaa perusopetusjohtaja Outi Salo.
  • Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuutta johtaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Arja Kukkonen.
  • Ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta johtaa ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja Niclas Grönholm.
  • Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintoa johtaa hallintojohtaja Kati Takanen.

Kirjaamo