Suoraan sisältöön

Avustukset järjestöille, jotka tarjoavat harrastustoimintaa varhaiskasvatuksen palvelujen ulkopuolelle jääville alle kouluikäisille lapsille

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöille, varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten lasten arkisin päiväaikaan (klo 8-17) tapahtuvan harrastustoimintaan. 

Järjestöavustuksilla ei tueta

 • varhaiskasvatusta
 • varhaiskasvatusta täydentävää ja tukevaa toimintaa, esimerkiksi kerhotoimintaa joka luetaan avoimeksi toiminnaksi
 • uskonnollista eikä poliittista toimintaa
 • palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu tai jota ostetaan tai jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä. 

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on mm., että

 • järjestö on rekisteröitynyt
 • toiminnasta on näyttöä vähintään vuoden ajalta
 • toiminta kohdistuu helsinkiläisiin 

Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti avustettavaksi haettavan toiminnan sisältö. Lisäksi on tuotava selkeästi esille:

 • Mihin kellonaikaan avustettavaksi haettava toiminta toteutetaan?
 • Tuntimäärä/viikko
 • Toimintakerrat/kuukausi vuoden 2020 ajalta
 • Ohjaajien lukumäärä, mikäli hakee avustusta ohjaajien palkkakustannuksiin
 • Luettelo tarvikkeista, mikäli hakija hakee avustusta tarvikkeisiin
 • Kuinka monta lasta keskimäärin osallistuu yhteen toimintakertaan?

Järjestöavustusten hakuohjeet vuodelle 2020

Avustusten hakuaika on 3.1.2020 - 31.1.2020. Hakemus on jätettävä viimeistään  31.1.2020 klo 16 mennessä.

Avustushakemukset jätetään sähköisesti kaupungin asiointipalveluun, johon kirjaudutaan verohallinnon Katso-tunnisteilla.

Avustusta voidaan hakea myös tulostettavalla yleisavustuslomakkeella, joka löytyy sivun alareunassa olevista linkeistä. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Helsingin kaupungin kirjaamo
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

 

Lisätietoja antavat:

Toimintaan liittyen
Pedagoginen asiantuntija
Outi Kakkonen
puh. 09 310 26767
outi.kakkonen@hel.fi

Talouteen ja avustusten hakuun liittyen
Laskentasuunnittelija
Hanna Keränen
puh. 09 310 86338
hanna.keranen@hel.fi