Suoraan sisältöön

Henkilötietojen suojaaminen tutkimuksessa

Tunnista vastuusi tutkijana. Noudata voimassa olevaa lainsäädäntöä ja oman organisaatiosi tutkimusta koskevia tietosuojaohjeita sekä huolehdi tutkimusaineiston suunnitelmallisesta ja vastuullisesta käsittelystä, läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta. Rekisterinpitäjänä vastaat henkilötietoja sisältävän aineiston käsittelyn lainmukaisuudesta tutkimuksen koko elinkaaren ajan.

Määritä tutkimussuunnitelmassa tutkimustehtävä ja henkilötietojen käyttötarkoitus täsmällisesti. Arvioi henkilötietojen  tarpeellisuutta tutkimuksen toteuttamisessa ja minimoi käsiteltävien henkilötietojen määrä. Huomioi käsittelyyn liittyvät riskit tutkittavien ja muiden henkilöiden kannalta tutkimusaineiston koko elinkaaren ajalta. Suunnittele etukäteen toimintatavat esimerkiksi tietoturvaloukkausten varalle.

Jos tutkimuksessasi käsitellään henkilötietoja, tarvitaan tutkittavan suostumus niiden käsittelyyn tai muu laillinen peruste. Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa on dokumentoitava. Tehtyjen ratkaisujen on oltava viranomaisten tai organisaation tietosuojavastaavan jälkikäteen tarkistettavissa.

Joskus tarvitaan tietosuojavaikutusten arviointi, jonka tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja hallita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä. Vaikutustenarviointi on pakollinen mm. silloin, kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön, käsitellään arkaluonteisia tai muutoin hyvin henkilökohtaisia tietoja tai henkilötietoja käsitellään laajamittaisesti. Vaikutustenarviointi tulee tehdä ennen kuin tutkimus aloitetaan.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta