Suoraan sisältöön

Palvelut A-Ö

Palveluhaku aktivoituu myöhemmin.

Hae kaupungin palveluita

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelut

--B -C -D --F -G ------M ----Q -------X --Z -Å -Ä -Ö

Palvelut aakkosittain: Kaikki

Kielikylpyluokilla suomenkieliset lapset opiskelevat suuren osan opinnoistaan ruotsin kielellä. Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupungin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis tarjoaa monenlaisia kursseja ja tapahtumia. Lue lisää palvelusta...
Ryhmäperhepäivähoidossa kaksi perhepäivähoitajaa työskentelee kunnan ylläpitämissä tiloissa. Lapsiryhmän koko on kahdeksan alle kouluikäistä lasta. Lue lisää palvelusta...
Sairaalassa olevalla oppivelvollisuusikäisellä potilaalla on oikeus saada perusopetusta. Lue lisää palvelusta...
Stadin osaamiskeskus tarjoaa helsinkiläisille, yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille ammatillista koulutusta, kieliopintoja, työelämävalmennusta sekä ohjausta ja tukea opintoihin. Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupunki järjestää maksutonta suomen kielen koulutusta työllisyyspalvelujen asiakkaille. Koulutus on pääosin työelämän suomea. Lue lisää palvelusta...
Stadin aikuisopistossa voit parantaa suomen kielen taitoasi samalla kun opiskelet ammattiin. Lue lisää palvelusta...
Nuoret ja aikuiset voivat opiskella ammatin oppisopimuksella. Oppisopimuksessa olet töissä ja opiskelet samalla. Lue lisää palvelusta...
Kotoklubi Kaneli on tarkoitettu maahanmuuttajaperheille. Kotoklubissa vanhemmat oppivat suomen kieltä yhdessä lasten kanssa. Siellä lauletaan, leikitään ja liikutaan. Lue lisää palvelusta...
Lapsille opetetaan suomen tai ruotsin kieltä osana päiväkodin jokapäiväistä toimintaa. Lue lisää palvelusta...
Kaikkien Suomessa asuvien 7 vuotta täyttäneiden lasten on käytävä koulua tai suoritettava muutoin peruskoulun oppimäärä. Lue lisää palvelusta...
Helsingin kasvatus ja koulutus tarjoaa varhaiskasvatusta kello 6.15 ja 17.30 välisenä aikana. Tarjolla on myös iltaisin, koko vuorokauden ja koko viikon auki olevia päiväkoteja. Lue lisää palvelusta...
Suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -opetusta tarjotaan oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei vielä riitä suomen/ruotsin kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun. Lue lisää palvelusta...
Voit opiskella äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos äidinkielesi ei ole suomi, ruotsi tai saame. Lue lisää palvelusta...
Tilapäinen varhaiskasvatus on tarkoitettu väliaikaiseen tarpeeseen. Lue lisää palvelusta...
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ei ole käytössä sähköistä asiointipalvelua tutkimuslupahakemuksissa. Lisätietoja tutkimusluvan hakemisesta saa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta (linkki ohessa). Lue lisää palvelusta...
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialassa tehtäviin tutkimuksiin, selvityksiin, opinnäytetöihin ym. aineistojen keräämisiin tarvitaan tutkimuslupa. Lue lisää palvelusta...
Liikuntapalvelun hallinnassa on noin 350 urheilukenttää, joista suuri osa jäädytetään talvisin luistinradoiksi. Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupungin lukioissa voi opiskella useita eri uskontoja. Lue lisää palvelusta...
Valmistava esiopetus on tarkoitettu esiopetuksessa oleville lapsille, joille suomen kieli on uusi kieli. Valmistava esiopetus vahvistaa lapsen suomen kielen taitoa, jotta kouluun siirtyminen on helpompaa. Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6   >