Lapsi varhaiskasvatuksesta perusopetukseen -palveluverkkosuunnittelun periaatteet


Miksi palveluverkkosuunnittelun periaatteet uudistetaan?

Palveluverkkosuunnittelun periaatteita on lähdetty uudistamaan, sillä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksessa on omat, eri alueet. Varhaiskasvatus on jaettu 10 alueeseen ja perusopetus viiteen ja esiopetuksellakin on oma aluejakonsa. Nykyinen tilanne vaikeuttaa lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatteen toteuttamista, lapsimäärän ennakointia sekä aiheuttaa epäselvyyttä, mistä päiväkodista lapsi siirtyy mihinkin esiopetuspaikkaan ja myöhemmin kouluun. Kaupungin päiväkotien ja koulujen tilojen yhteiskäytössä on kehitettävää. Yhteinen tietopohja ja tietojärjestelmä puuttuvat. Alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumiselle ei ole määritelty tavoitteita ja palvelut jakautuvat epätasaisesti kaupungissa.  

Uudistuksen taustalla on Helsingin kaupunkistrategian linjaukset

Tavoitteena on 

  • suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteiset alueet
  • varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluja ja palveluntarvetta tarkastellaan yhdessä yhteisellä alueella
  • toteuttaa lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatetta
  • vähentää opinpolun aikaisia siirtymiä
  • yhtenäistää palvelutarjontaa eri alueilla kaupungissa  
  • lisätä lasten tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista
  • hillitä eriarvoistumiskehitystä kaupungissa

Periaatteet käytäntöön aikaisintaan 2021 syksyllä

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päättää keväällä 2020 palveluverkkosuunnittelun periaatteista ja varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen alueiden yhtenäistämisestä.

Sivu päivitetty 12.2.202011.09.2020 11:09