Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Nämnden för fostran och utbildning och dess sektioner

Sektorn för fostran och utbildning lyder under nämnden för fostran och utbildning. 
Nämnden har två sektioner:

Nämnden för fostran och utbildning inledde sin verksamhet då staden övergick till borgmästarmodellen 1.6.2017.

Sektorns ledande tjänsteinnehavare

  • Verksamheten och förvaltningen inom sektorn för fostran och utbildning leds av sektorchefen Satu Järvenkallas. Sektorchefen är också den tjänsteman som föredrar ärenden för nämnden för fostran och utbildning och dess sektioner samt för den sektoransvariga biträdande borgmästaren.
    Sektorchefen är närmaste överordnad för direktörerna för fyra servicehelheterna i sektorn och för sektorns förvaltningsdirektör. Sektorchefen utför dessutom de uppgifter som kanslichefen vid stadskansliet föreskriver.
  • Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning leds av tf direktören för småbarnspedagogik Ulla Lehtonen.
  • Servicehelheten grundläggande utbildning leds av direktören för grundläggande utbildning Outi Salo.
  • Servicehelheten gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete leds av direktören för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete Arja Kukkonen.
  • Svenska servicehelheten leds av direktören för den svenska servicehelheten Niclas Grönholm.
  • Förvaltningen vid sektorn för fostran och utbildning leds av förvaltningsdirektör Kati Takanen.

 

Registrators­kontoret