Hoppa till innehållet

Delta och påverka

Krut

Krut är ett system inom vilket de unga i Helsingfors kan påverka saker och ting i sin hemstad. Krut inbegriper Kruts kärngrupp, KrutExpo, Beslutsfattarmötet, elevkårer, elevkårsdagar, KrutBudet för deltagande budgetering, ungdomsgrupper och ruuti.net.

Skolornas direktioner

Grundskolorna och gymnasierna har direktioner där föräldrarna och i vissa fall också studerandena samt personalen är företrädda. Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet. De nuvarande direktionerna har tillsatts för perioden 2017–2021.

Till direktionernas uppgifter hör

  • att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret
  • att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser
  • att avstänga en elev vid grundskolan eller en studerande vid gymnasiet för högst en månad samt besluta huruvida en studerande vid gymnasiet som är föremål för rannsakan med anledning av brott har rätt att delta i undervisningen.

Daghemmens föräldraföreringar

Vi ser gärna att föräldrarna deltar i planeringen av småbarnspedagogiken och verksamheten för barnen tillsammans med personalen. 

Föräldrarna kan grunda föräldraföreningar som stödjer och kompletterar småbarnspedagogiken. Sådana föräldraföreningar ordnar och finansierar själva sin verksamhet.