Hoppa till innehållet

Fostrans- och utbildningsnämnden

Nämnden för fostran och utbildning ansvarar för de uppgifter som hör tillsektorn för fostran och utbildning. Nämnden har två sektioner: finska sektionen och svenska sektionen.

Nämnden för fostran och utbildning inledde sin verksamhet då staden övergick till borgmästarmodellen 1.6.2017.
Dokumenten för de nämnder som lades ner i samband med reformen finns tillgängliga i arkivet. Direkt länk till utbildningsnämnden och sektionerna.

Beslutshandlingar

Föredragningslistor, protokoll och beslutsmeddelanden.

Ledamöter

Nämndens och sektionernas ledamöter

Sammanträdestider

Nämndens och sektionernas sammanträdestider

Kontaktuppgifter

Föredragande, sekreterare och protokollförare, informatör