Hoppa till innehållet

Respons och kontaktuppgifter

Fostrans- och utbildningssektorns telefonväxel 09 310 8600 (mån–fre kl. 8–16)

Servicerådgivning om fostrans- och utbildningssektorns tjänster

Ge din respons genom responsblanketten

Servicerådgivning 09 310 44986 (mån–fre kl. 10–12 och 13–15). Servicerådgivningen svarar på frågor om daghem, lekparker, grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Du kan även kontakta servicerådgivning per e-post koulutusneuvonta@hel.fi. Skicka inte personuppgifter, såsom din personbeteckning, per e-post. 

OBS! Fostrans- och utbildningssektorns rådgivning betjänar i första hand per telefon och elektroniskt. I nödvändiga fall är det möjligt att boka tid till kundtjänsten. Post kan läggas i postlådan som finns bredvid dörren på Töysägatan 2 eller överräckas till vaktmästaren.

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning ger vägledning i frågor som berör ansökan om småbarnspedagogik. Kontaktuppgifter: varepalveluohjaus@hel.fi, tfn 09 310 80488 (mån–fre kl. 9.00–15.00).

Användarstöd för elektronisk ansökan

Handledning i frågor som rör e-tjänsten Asti kan fås på tfn 09 310 88800 (mån–fre kl. 8.00–18.00).

Arbetarinstitut

Helsingfors Arbis: tfn 09 310 49494, Helsingfors arbis webbsida 
Helsingin työväenopisto: tfn 09 310 88610, Helsingin työväenopistos webbsida    

Internationella ärenden 

Sektorn koordinerar inte Erasmus+ eller Nordplus-partnersansökningar. Intresserade uppmanas söka lämpliga kompanjoner från eTwinning-plattformen.

chef för internationella ärenden Hanna Björkman  
hanna.bjorkman@hel.fi
tfn 09 310 82610

Alla internationella besök till skolorna och läroinrättningar (inklusive media) ordnas av sektorns utvecklingstjänster.

planerare för internationella ärenden Marika Lahti
marika.lahti@hel.fi   

Arkiv (kopior av avgångsbetyg från grundskolan och gymnasiet)

tfn 09 310 86346, 09 310 86638
e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi  
Kopior av ett avgångsbetyg kan beställas på en blankett (under Övriga blanketter) eller via Helsingfors stads e-tjänster (under Undervisning och utbildning)

Helsingfors stads registratorskontor
tfn 09 310 13700
Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17

E-postadresser
E-postadressen bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi.