Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön aineistoja

2020

Maankäytön suunnittelu ja maalämpö (pdf 11 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:1

Helsingin liito-oravaverkosto 2019. Menetelmäkuvaus ja suunnitteluohjeita (pdf 11 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:2
Lauri Erävuori, Johanna Hätälä, Sonja Oksman

Yleisten alueiden viherjätteiden hyödyntämispotentiaalia koskeva selvitystyö (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:3

Helsingin metsä- ja puustoisen verkoston runko- ja alueelliset yhteydet 2019 (pdf 19 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:4

Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys. Liiteraportti 1. Vuorovaikutuspilotti (pdf 12 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:5

Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys. Liiteraportti 2. Kaupunkitaloudellisten vaikutusten arviointi (pdf 5 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:6

Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailu. Neljännesvuosiraportti 1/2020 – Veden fysikaalisen, kemiallisen ja hygieenisen laadun tarkkailu (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:8
Emil Vahtera

Helsingin kävelyn edistämisohjelma: tutkimuskatsaus (pdf 12 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:9
Miika Norppa

Ilmastokumppanit. Kehittämistarpeita ja -ehdotuksia (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:10
Heta Itämäki

Ilmasto kunnan päätöksentekoprosessissa. Ilmastoaloitteet valmisteluvallan kohteena Helsingin kaupungissa. (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:11
Heta Itämäki

Kävelyn vaikutusten arviointi liikennejärjestelmäsuunnittelussa (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:12
Taina Haapamäki, Taru Pakkanen ja Touko Väänänen

Töölönlahden kunnostushanke – veden laadun muutokset 1990–2019 (pdf 372 kt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:13
Emil Vahtera

Helsingin toimintatavat sisäilma-asioiden hoitamisessa (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:14 

Helsingin kaupungin sisäilmaviestinnän ohje (2 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:15

Hiljaisiksi ja rauhallisiksi koetut alueet Helsingissä. Asukaskyselyn tuloksia. (pdf 5 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:16
Anne Leppänen ja Jenni Kuja-Aro

Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailu. Neljännesvuosiraportti 2/2020 - Veden fysikaalisen, kemiallisen ja hygieenisen laadun tarkkailu. (pdf 5 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:17
Emil Vahtera

Itä-Helsingin rantareitin uusien palveluiden kartoitus (pdf 2 Mt)
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön aineistoja 2020:18

Roskaantumisen hillinnän kv-kysely 2020 (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:20

Trash prevention questionnaire of summer 2020 (pdf 1 Mb)
Urban Environment material 2020:21

Alueellisten maalämpöratkaisujen periaatteet maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:22

Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailu. Neljännesvuosiraportti 3/2020 - Veden fysikaalisen, kemiallisen ja hygieenisen laadun tarkkailu (pdf 7 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:26
Emil Vahtera

Nastarenkaiden käytön rajoittaminen. Rajoitusalueiden määrittämisen periaatteet ja liikenteellisten vaikutusten tarkastelu. (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2020:27

2019

Hankintastrategia. Kaupunkiympäristön toimiala. (pdf 5 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:1

Suunniteltu kasviyhdyskunta. Teoriaa ja kokemuksia kahdesta dynaamisesta perennakoeistutuksesta Helsingissä. (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:2

Vuosaarenhuipun hoito- ja kehittämissuunnitelma 2018 - 2027 (pdf 17 Mt)
Vuosaarenhuippu: Aluekortti (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:3

Ympäristöohjelma 2019 - 2021. Kaupunkiympäristön toimiala. (pdf 1,0 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:4

Helsingin maanalaiset tilat. Kaupallinen selvitys. (pdf 4,6 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:5

Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä (pdf 23 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:7

Jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet (pdf 5 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:8

Baanojen suunnitteluohje (pdf 6 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:9

Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus Malmilla (pdf 16 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:11

Selvitys Helsingin ympäristövyöhykkeen laajentamisen mahdollisuuksista (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:12

Maanalainen kävely-ympäristö osana viihtyisää kaupunkia (pdf 7 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:13

Kiertotalouskaupunkia suunnittelemassa (pdf 820 kt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:14

Saavutettavuus sosiaalisesta näkökulmasta – Case: Helsingin poikittaisten pikaraitioteiden suunnittelu (pdf 17 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:15
Samuli Kyytsönen

Maanalaisen pikaraitiotien suunnitteluperusteet Helsingissä (pdf 6 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:16
Iiro Vainikainen

Selvitys Helsingin merialueen saarten roskaantuneisuudesta (17 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:17

Helsinkiläisten koirien jätökset (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:18
Satu Talvio

2018

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma 2017–2026 (pdf 12,8 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2018:1
Maisema-arkkitehtuuritoimisto Näkymä Oy

Kaisaniemenpuiston kasvillisuusinventoinnin päivitys 2017 (pdf 14,7 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2018:2
Studio Terra/Anna Ryymin

Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus Kannelmäen alueella (pdf 42,5 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2018:3
Rolf Autio–Elina Nyberg–Mikko Malmström
Liite, havainnointilomake (pdf 440 kt)

2017

Haaganpuron kehittämistoimenpiteet Pikku Huopalahden kohdalla, yleissuunnitelma (pdf 6,2 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2017:1
Tiia Valtonen, Toni Talvinen, Johanna Jalonen, Otso Lintinen ja Ulla Loukkaanhuhta

Tavoitelähtöisiä keinoja hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi kaupunkibulevardeilla (pdf 3,6 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2017:2

Helsingin helmet – missä sijaitsevat Helsingin urbaanit ilot? (pdf 21,7 Mt)
Kaupunkiympäristön aineistoja 2017:3
Jatta Lahtinen