Suoraan sisältöön

Ympäristökeskuksen julkaisut

Ympäristökeskuksen julkaisuja -sarjassa julkaistiin tutkimuksia, selvityksiä, ohjelmia ja raportteja. Tiivistelmiä lukuun ottamatta julkaisut olivat yleensä suomenkielisiä.

2017

 1. Hampurilaistäytteiden mikrobiologinen laatu pääkaupunkiseudulla 2016
  Juppi, T., Hemminki, K., Raitanen, T. (pdf)
 2. Jauhelihan laatu helsinkiläisissä vähittäismyymälöissä
  Ristiniemi, M., Laine, S., Tarkkonen, T. (pdf)
 3. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen sisältyminen Helsingin kaupunkisuunnitteluun – Tilannekatsaus vuosien 2015–2016 kaavaehdotuksiin ja suunnitteluprosessin eri vaiheisiin
  Haapala, A. (pdf)
 4. Selvitys Helsingin uusista ilmastotavoitteista - Hiilineutraalisuustavoitteen päivitys sekä vuoden 2030 päästötavoite ja toimenpiteet
  Huuska, P.,  Lounasheimo, J., Jarkko, M., Viinanen, J., Ignatius. S.-M. (pdf)

2016

 1. Haltialan lahopuukovakuoriaisten seuranta 2005, 2007–2008 ja 2015
  Manninen, E., Nieminen, M. (toim.) (pdf)
 2. Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2014-2015
  Vahtera, E., Räsänen, M., Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P. (pdf)
 3. Helsingin Haltialan metsien kääpäselvitys 2015
  Savola, K. (pdf)
 4. Liha- ja kala-alan laitosten tuotantoympäristön puhtaus
  Summa, M., Kettunen, K., Ruusunen, M., Niemi-Aro, J. Keränen, M., Klemettilä-Kirjavainen, E. (pdf)
 5. Ulkomyynnissä valmistettavien ruokien ja raaka-aineiden hygieeninen laatu Helsingissä 2015 ja 2016
  Mäkelä, H.-K., Järveläinen, A., Talja, P. (pdf)
 6. Katsaus työmaiden jätehuoltoon ja siirtoasiakirjamenettelyn käytäntöihin
  Javanainen, J. (pdf)
 7. Helsingin liito-oravakartoitus 2016
  Lammi, E., Routasuo, P. (pdf)
 8. Tattarisuon ojavesinäytteiden ja Helsingin purojen haitta-ainetulokset
  Pellikka, K. (pdf)
 9. Pääkaupunkiseudun rannikkovesien ekologinen laatuluokitus – Työkalu rannikkovesien laatuluokituksen
  laskentaan sekä laatuluokituksen vaihtelu 1970-luvulta nykypäivään
  Airola, S., Vahtera, E. (pdf)
 10. Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015–2024
  Yrjölä, R., Salomäki, P., Virtanen, T., Tuurnala, P., Friman, M. (pdf)
 11. Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelma 2017–2024 (pdf)

2015

 1. Helsingin metsien kääpäselvityksen täydennys 2014
  Savola, K. (pdf)
 2. Vedenalaisen roskan kartoitus Helsingin edustan merialueella - pilottiprojekti
  Majaneva, S., Suonpää, A. (pdf)
 3. Longinojan vedenlaatu ja ekologinen tila
  Pellikka, K., Kuisma, J., Virtanen, L., Probenthos Oy (pdf)
 4. Koulujen ja oppilaitosten savuttomuuden toteutuminen Helsingissä
  Pirilä, A. (pdf)
 5. Allasveden valvonta Helsingissä vuosina 2007–2013
  Wahlman, S., Rastas, T. (pdf)
 6. Liha ja kalatuotteiden turvallisuus palvelumyynnissä
  Tynninen, P.-S., Kärnä, A., Åberg, R. (pdf)
 7. Pääkaupunkiseudun merenpohjien tila ja fosforin sisäinen kuormitus
  Vahtera, E., Lukkari, K. (pdf)
 8. Mausteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2012–2013
  Paavola, T., Hokkanen, P. (pdf)
 9. Salmonellan esiintyvyys lihatuotteissa sekä tuotteiden jäljitettävyys ravintoloissa ja varastoissa pääkaupunkiseudulla
  vuonna 2014
  Lähdesmäki, M., Pullinen, N., Turunen, P.-R. (pdf)
 10. Helsingin ilmastopolitiikka - hallinta ja kumppanuudet
  Malin, M.(pdf)
 11. Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu pääkaupunkiseudulla 2015
  Karreinen, A., Hemminki,K., Asikainen, T. Käpyaho, A. (pdf)
 12. Smoothie-juomien laatu pääkaupunkiseudulla
  Juppi, T., Hemminki, K., Nirvinen, T. (pdf)
 13. Yleisten uimarantojen hygienia, uimaveden laatu ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2015
  Alapirtti, M., Kivikoski, L., Wahlman, S. (pdf)
 14. Kesäkioskien jäätelön mikrobiologinen laatu 2015
  Lampinen, H. (pdf)

2014

 1. Tapahtuman hiilijalanjäljen laskennan rajaus
  Reko, T. (pdf)
 2. Helsingin I-luokan pohjavesialueiden vedenlaatu 2008
  Airola, J. (pdf)
 3. Vihersalaattien ja raasteiden hygieeninen laatu Helsingissä 2010 ja 2013
  Pahkala, E., Rautio, M. (pdf)
 4. Siirtoasiakirjamenettelyn toimivuus käytännössä. Selvitys jätelain 121 §:n mukaisen siirtoasiakirjan käytöstä
  Torniainen, H.-M. (pdf)
 5. Töölönlahden kunnostushanke. Töölönlahden nykytila ja meriveden juoksutuksen vaikutus ensimmäisten seitsemän vuoden aikana.
  Helminen, J., Vahtera, E. (pdf)
 6. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2013. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu
  Vahtera, E., Muurinen, J., Räsänen, M., Pääkkönen, J.-P. (pdf)
 7. Helsingin 30 % päästövähennysselvitys. Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet.
  Ryynänen, E., Oja, L., Vehviläinen, I., Pietiläinen O-P., Antikainen, R., Tainio, P. (pdf)
 8. Viherkerroinmenetelmän kehittäminen Helsingin kaupungille
  Inkiläinen, E., Tiihonen, T., Eitsi E. (pdf)
 9. Kuntien hiilitasekartoitus osa 1: Helsingin, Lahden, Turun, Vantaan ja Espoon maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut ja hiilivarastot
  Rasinmäki, J., Känkänen, R. (pdf)
 10. Kuntien hiilitasekartoitus osa 2: Hiilitaselaskuri ja toimenpidevalikoima
  Rasinmäki, J., Känkänen, R. (pdf)
 11. Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi
  Haapala, A., Järvelä, E. (pdf)
 12. Huleveden laatu Helsingissä
  Airola, J., Nurmi, P., Pellikka, K. (pdf)
 13. Helsingin luoteisosan liito-oravakartoitus 2014
  Lammi, E., Routasuo, P. (pdf)
 14. Konditoriatuotteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2013-2014
  Eskelinen P., Saarijärvi P. (pdf)
 15. Talousveden mikrobiologinen laatu tapahtumissa ja ulkomyynnissä Helsingissä 2014
  Greis, M., Pahkala, E. (pdf)
 16. Yleisten uimarantojen hygienia, uimavedenlaatu ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2014
  Rastas, T. (pdf)
 17. Helsingin kalkkikalliot
  Salla, A. (pdf)
 18. Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2014–2023
  Lammi, E. (pdf)
 19. Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2014–2023
  Lammi, E. (pdf)
 20. Hotellien aamiaispöydissä tarjottavien elintarvikkeiden hygieeninen laatu
  Heinonen, A. (pdf)
 21. Cost-benefit analysis of municipal water protection measures: Environmental benefits versus costs of implementation (Kustannus-hyötyanalyysi kunnallisista vesiensuojelutoimenpiteistä: Ympäristöhyödyt vastaan toteuttamisen kustannukset)
  Punttila, E. (pdf)
 22. Leikkipuistojen kahluualtaiden veden hygieeninen laatu Helsingissä vuosina 2013–2014
  Takala, T., Rastas, T., Laine, S. (pdf)

2013

 1. Jäähdytettyjen ruokien hygieeninen laatu 2012
  Hämäläinen, A. (pdf)
 2. Sushin mikrobiologinen laatu vuonna 2012
  Öjst, H. (pdf )
 3. Voileipätäytteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2011
  Saarijärvi, P., Riska, T., Mäkelä, H.-K., Laine, S. (pdf)
 4. Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla Helsingin kaupungin alueella
  Summanen, E. (pdf)
 5. Myymälöiden palvelumyynnissä olevien sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu Helsingissä vuosina 2010 ja 2011
  Borgsröm, O. (pdf)
 6. Nastarengas ja hengitettävä pöly - kirjallisuuskatsaus
  Kupiainen, K., Ritola, R. (pdf)
 7. Ympäristövyöhyke Helsingissä ja eräissä Euroopan kaupungeissa vuonna 2012
  Männikkö, J.-P., Salmi, J. (pdf)
 8. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2012. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu.
  Vahtera, E., Hällfors, H., Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P., Räsänen, M. (pdf)
 9. Ravintoloiden riisin ja lihan hygieeninen laatu Helsingissä 2011
  Meriläinen, M.-K.) (pdf)
 10. Helsinkiläisten lokit ja valkoposkihanhet
  Pakarinen, R. (pdf)
 11. Valkoposkihanhista aiheutuvien haittojen lieventäminen
  Harjuntausta, A., Kinnunen, R., Koskenpato, K., Lehikoinen, P., Leppänen, M., Nousiainen, I. (pdf)
 12. Elintarvikehuoneistoissa käytettävän jään hygieeninen laatu
  Espoon seudun ympäristöterveys, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Vantaan ympäristökeskus ja MetropoliLab Oy) (pdf)
 13. Vanhankaupunginlahden sudenkorentoselvitys 2012
  Pynnönen, P. (pdf)
 14. Selvitys Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan toimeenpanosta
  Mattero, E. (pdf)
 15. Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta
  Salminen, P. (Locus Vinum) (pdf)
 16. Palmian catering-palvelujen hiilijalanjälki
  Natural Interest Oy (pdf)
 17. Helsingin lähteet
  Pellikka, K. (pdf)
 18. Pizzatäytteiden hygieeninen laatu Helsingissä 2012–2013
  Pahkala, E., Viiru, J. (pdf)
 19. Yleisten uimarantojen hygienia, uimavesiluokitus ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2013
  Mattila, J., Rastas, T. (pdf)
 20. Helsingin Vanhankaupunginlahden linnustonseuranta 2012. Vuosien 2000–2012
  Mikkola-Roos, M., Rusanen, P., Haapanen E., Lehikoinen A., Pynnönen P., Sarvanne, H. (pdf)
 21. Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkistus 2013
  Pitkänen, E., Haahla, A., Määttä, A., Kokkonen, J., Kontkanen, O. (pdf)

2012

 1. Ravintoloiden pizzatäytteiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2010
  Iivonen, V. (pdf)
 2. Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa
  Yrjölä, T., Viinanen, J. (pdf)
 3. Lumen läjityksen ympäristövaikutukset Helsingissä
  Salla, A., Nurmi, P., Riipinen, M. (pdf)
 4. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuosina 2007–2011. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu.
  Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P., Räsänen, M., Vahtera, E., Turja, R, Lehtonen, K. (pdf)
 5. Helsingin metsien kääpäselvitys 2011
  Savola, K. (pdf)
 6. Orvakkalajistoselvitys Veräjämäen, Patolan ja Talin alueilla 2011
  Miettinen, O. (pdf)
 7. Grillikioskit ja niissä myytävien elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu Helsingissä 2011
  Karreinen, A. (pdf)
 8. Helsingin kaupungin meluselvitys 2012
  Määttä, A., Pynnönen, T., Parviainen, S., Kokkonen, J., Korhonen, J., Kontkanen, O., Jääoja, J., Hänninen, O., Keskinen, A., Huhtinen, T., Lahti, T., Kilpi, L., Viinikainen, M. (pdf)
 9. Helsingfors stads bullerutredning 2012
  Määttä, A., Pynnönen, T., Parviainen, S., Kokkonen, J., Korhonen, J., Kontkanen, O., Jääoja, J., Hänninen, O., Keskinen, A., Huhtinen, T., Lahti, T., Kilpi, L., Viinikainen, M. (pdf)
 10. Vuosaaren satamahankkeen linnustoseuranta 2011. Vuoden 2011 tulokset ja vuosien 2001–2011 seurannan yhteenveto.
  Yrjölä, R., Kontiokorpi, J., Luostarinen, M., Santaharju, J., Sarvanne, H., Tanskanen, A., Vickholm, J. (pdf)
 11. Tapahtumien ympäristöasiat – tarvekartoitus
  Nyyssönen, M. (pdf)
 12. Melun terveysvaikutukset ja ympäristömelun häiritsevyys
  Haahla, A., Heinonen-Guzejev, M. (pdf)
 13. Yleisten uimarantojen hygienia, uimavesiluokitus ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2012
  Wahlman, S. (pdf)
 14. Hallinnolliset pakkokeinot Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa 2009–2011
  Pahkala, E. (pdf)
 15. Katsaus Helsingin ympäristön tilaan 2012
  Huuska, P., Miinalainen, M. (toim.) (pdf)

2011

 1. Östersundomin yhteisen yleiskaava-alueen luontoselvityksiä (pdf )
  Pakarinen, R., Hahkala, V. (toim.)
  Raportit:
  Salla, A. Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet (pdf)
  Lammi, E., Heinonen, M. Liitosalueen eteläosan kasvillisuusselvitys (pdf)
  Koskinen, J. Santaharju, J. Yrjölä, R. Lounais-Sipoon luontoselvitykset kesällä 2008: päiväperhoset, sudenkorennot ja saukko (Ilmestyy myöhemmin)
  Yrjölä, R. Liitosalueen linnustoselvitys 2010 (pdf)
  Jokinen, K., Yrjölä, R. Ekologiset käytävät Helsingin liitosalueella (pdf)
  Heinonen, M. Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueen luontotyypit (pdf)
 2. Yhteenveto eurooppalaisten kaupunkien ympäristöpoliittisista linjauksista
  Rämö, S., Sjövall, A. (pdf)
 3. Jakomäen muinaisrantakivikon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
  Luontotieto Keiron Oy (pdf)
 4. Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun
  Pönkä, A., Hiillos, K., Kivikoski, L., Nikkola, K., Vuorilehto, V.-P., Kalso, S. (pdf)
 5. Street dust emissions in Finnish cities – summary of results from 2006–2010 (Katupölyn päästöt Suomen kaupungeissa – yhteenveto tuloksista vuosilta 2006–2010)
  Kupiainen, K., Pirjola, L., Ritola, R., Väkevä, O., Viinanen, J., Stojiljkovic, A., Malinen, A. (pdf)
 6. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2010. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu.
  Räsänen, M., Karvinen, V., Muurinen, J., Sopanen, S., Pääkkönen, J.-P. (pdf)
 7. Marjojen ja sienten alkuperämaamerkinnät ja jäljitettävyys Helsingissä 2010
  Paavola, T., Pahkala, E. (pdf)
 8. Harakan saaren luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2011–2020
  Aspelund, P., Seimola, T., Leikas, P., Paaer, P. (pdf)
 9. Vuosaaren satamahankkeen linnustoseuranta 2010
  Yrjölä, R. (pdf)
 10. Vantaanjoentörmän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2011–2020
  Luontotieto Keiron Oy (pdf)
 11. Yleisten uimarantojen hygienia, uimavesiluokitus ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2011
  Wahlman, S. (pdf)

2010

 1. Voileipien mikrobiologinen laatu Helsingissä 2009
  Saarijärvi, P., Laine, K., Klemettilä-Kirjavainen, E. (pdf)
 2. Ulkotapahtumissa ja toreilla tarjoiltavan ruoan hygieeninen laatu Helsingissä
  Pahkala, E., Saltiola, H., Åberg, R. (pdf)
 3. Ilmanlaatu Helsingin tietunneleissa
  Pirjola, L., Loukkola, K., Koskentalo, T., Väkevä, O. (pdf)
 4. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2009. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu.
  Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P., Räsänen, M., Sopanen, S. (pdf)
 5. Helsingin hiljaiset alueet - asukaskyselyn tuloksia
  Päivänen, J., Leppänen, P. (pdf)
 6. Maaperän haitta-aineiden taustapitoisuudet sekä pitoisuudet puistoissa ja kerrostalojen pihoilla Helsingissä. Täydennetty painos.
  Salla, A. (pdf)
 7. Vuosaaren satamahankkeen linnustoseuranta 2009
  Yrjölä, R. (pdf)
 8. Helsingin kaupungin Itämerihaaste-toimenpiteiden toteutumisen arviointi
  Harju, I. (pdf)
 9. Merivesitulvan aikana ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat riskikohteet Helsingissä
  Vaitomaa, J., Nurmi, P., Puttonen, J. (pdf)
 10. Jauhelihan ja marinoidun lihan laatu helsinkiläisissä vähittäismyymälöissä
  Hokkanen, P., Åberg, R., Klemettilä-Kirjavainen, E. (pdf)
 11. Syöpä Myllypuron entisen kaatopaikan alueella aiemmin asuneilla – seuranta vuoteen 2009 saakka
  Pönkä, A., Pukkala, E. (pdf)
 12. Yleisten uimarantojen hygienia ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2010
  Hakkarainen, T., Kivikoski, L. (pdf)
 13. Tuoreen kalan hygieeninen laatu ja jäljitettävyys pääkaupunkiseudulla vuonna 2010
  Espoon seudun ympäristöterveys, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Vantaan ympäristökeskus ja MetropoliLab (pdf)
 14. Uppopaistorasvan laatu helsinkiläisissä leipomoissa ja ravintoloissa
  Lehto, T., Kuningas, I. (pdf)

2009

 1. Kivinokan pohjoisen metsäalueen kääpä- ja orvakkainventointi 2006–2007
  Kiema, S., Saarenoksa, R. (pdf)
 2. Helsingin ulkoilureittien ja puistojen roskaantuminen
  Muotka, K. (pdf)
 3. Maaperän haitta-aineiden taustapitoisuudet sekä pitoisuudet puistoissa ja kerrostalojen pihoilla Helsingissä
  Salla, A. (pdf)
 4. Helsingfors stads handlingsplan för bullerbekämpning 2008
  Niskanen, I., Päivänen, J., Virrankoski, L., Alanko, M., Jokinen, S., Pesu, M., Leppänen, P., Gröhn, L. (pdf)
 5. Towards Environmental Sustainability. Report of the Peer review of the city of Helsinki.
  (Kohti kestävää kehitystä. Raportti Helsingin vertaisarvioinnista.)
  Dictus, J., Creedy, A. (toim.) (pdf)
 6. Vuosaaren satamahankkeen linnustoseuranta 2008
  Yrjölä, R. (pdf)
 7. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2008. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu.
  Kajaste, I., Muurinen, J., Räsänen, M., Vahtera, E., Pääkkönen, J.-.P. (pdf)
 8. Kebabin mikrobiologinen laatu Helsingissä vuonna 2008
  Peltomaa, J., Klemettilä-Kirjavainen, E. (pdf)
 9. Oirekyselyt asuntojen PVC-muovimatoilla päällystettyjen betonilattioiden sisäilmahaittojen ratkaisijana
  Metiäinen, P. (pdf)
 10. -
 11. Herkkien kohteiden ilmanlaatu ja melutilanne. Päiväkodit, leikkipuistot ja -kentät, koulut, vanhainkodit ja sairaalat.
  Pitkänen, E., Haahla, A. (pdf)
 12. Särkkäniemen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2009 - 2018
  Aspelund, P., Paaer, P. (pdf)
 13. Katupölyn päästöt ja torjunta. KAPU-hankkeen loppuraportti.
  Kupiainen, K., Pirjola, L., Viinanen, J., Stojiljkovic, A., Malinen, A. (pdf)
 14. Vanhankaupunginlahden lintuveden kasvillisuuden seuranta 2008 - 2009
  Heinonen, M. Lammi, E. (pdf)
 15. Yleisten uimarantojen hygieeninen taso Helsingissä vuonna 2009
  Hakkarainen, T., Kivikoski, L., Pönkä, A. (pdf)

2008

 1. Jätehuolto Helsingin venesatamissa vuonna 2007
  Puttonen, J., Terhemaa, L. (pdf)
 2. Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen arviointi
  Vuorela, M., Koskela, T., Kauppinen, I. (pdf)
 3. Haltialan aarnialueen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
  Luontotieto Keiron Oy (pdf)
 4. Pitkäkosken rinnelehtojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
  Luontotieto Keiron Oy (pdf)
 5. Ruutinkosken luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
  Luontotieto Keiron Oy (pdf)
 6. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2007. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu.
  Munne, P., Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P., Räsänen, M. (pdf)
 7. Kauppatorin lokkitutkimus 2007
  Pienmunne, E., Pakarinen, R., Paaer, P., Nummi, P. (pdf)
 8. Helsingin matelija- ja sammakkoeläinlajisto sekä tärkeät matelija- ja sammakkoeläinalueet vuonna 2007
  Saarikivi, J. (pdf)
 9. Vuosaaren satamahankkeen linnustoseuranta 2007
  Yrjölä, R.(pdf)
 10. Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008–2016
  Ilmansuojelutyöryhmä (pdf)
 11. Vesikasvillisuus Espoon ulkosaariston–Helsingin itäisen ulkosaariston alueella kesällä 2007
  Ilmarinen, K., Oulasvirta, P. (pdf)
 12. Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008–2016. Terveys- ja ympäristövaikutusten arviointi.
  Viinanen, J., Pitkänen, E. (toim.) (pdf)
 13. Graavisuolatun ja kylmäsavustetun kalan hygieeninen laatu ja säilytyslämpötilat vähittäismyynnissä ja laitoksissa
  Åberg,R., Nousiainen, L.-L., Lampinen, H., Klemettilä-Kirjavainen, E. (pdf)
 14. Sushituotteiden valmistus, HACCP ja valmistukseen liittyvät hygieeniset riskit
  Åberg,R. (pdf)
 15. Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008
  Niskanen, I., Päivänen, J., Virrankoski, L., Alanko, M., Jokinen, S., Pesu, M., Leppänen, P., Gröhn, L. (pdf)
 16. Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2008–2017 (pdf)
 17. Yleisten uimarantojen hygieeninen taso Helsingissä vuonna 2008
  Hakkarainen,T., Pönkä, A., Kivikoski, L. (pdf)
 18. Irtojäätelön ja veden mikrobiologinen laatu helsinkiläisissä kesäkioskeissa
  Pönkä, A., Järveläinen, A., Kalso, S. (pdf)
 19. Töölönlahden kunnostushanke. Töölönlahden nykytila ja meriveden juoksutuksen vaikutus ensimmäisten kolmen vuoden aikana.
  Munne, P., Tiensuu, M., Vahtera, E. (pdf)

2007

 1. Salaattien mikrobiologinen laatu Helsingissä kesällä 2006
  Pönkä, A.,Åberg, R., Kalso, S. (pdf)
 2. Helsingin lammet
  Marttila, H. (pdf)
 3. Uiminen Helsingissä
  Gorbatow, M.(pdf)
 4. Vuosaaren satamahankkeen linnustoseuranta 2006
  Yrjölä, R. (pdf)
 5. Kasviplanktonin suhde ympäristömuuttujiin Helsingin ja Espoon merialueella vuosina 1969–2003
  Pellikka, K., Räsänen, M., Viljamaa, H. (pdf)
 6. Helsingin kaupungin meluselvitys 2007
  Lahti, T., Gouatarbès, B., Markula, T. (pdf)
 7. Helsingfors stads bullerutredning 2007
  Lahti, T., Gouatarbès, B., Markula, T.(pdf)
 8. Katsaus Euroopan kaupungeissa tehtyihin ilmansuojelun toimintaohjelmiin
  Weckström, M.( (pdf)
 9. Pirtelöiden mikrobiologinen laatu Helsingissä
  Pönkä, A., Kalso, S. (pdf)
 10. Helsingin kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen
  Viinanen, J. (pdf)
 11. Helsingfors stads beredskapsplan för episoder med höga halter av luftföroreningar
  Viinanen, J. (pdf)
 12. Katsaus Helsingin ympäristön tilaan
  Huuska, P., Miinalainen, M. (toim.) (pdf)
 13. EU-uimarantojen hygieeninen taso Helsingissä vuonna 2007
  Hakkarainen, T., Kallionpää, S., Pönkä, A. (pdf)
 14. Tutkimuksia katupölyn vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä – KAPU-projektin loppuraportti
  Tervahattu, H., Kupiainen, K., Pirjola, L., Viinanen, J. (pdf)
 15. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuosina 2002–2006. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu.
  Autio, L., Munne, P., Muurinen, J., Pellikka, K., Pääkkönen, J.-P., Räsänen, M. (pdf)
 16. Ruokaleivän suola- ja ravintokuitupitoisuus helsinkiläisissä leipomoissa ja vähittäismyymälöissä
  Lehto, T., Tikkanen, P. (pdf)

2006

 1. SO2- ja NOx-kuormituksen vaikutukset bioindikaattoreihin pääkaupunkiseudulla 1990 - 2004
  Polojärvi, K., Niskanen, I. (pdf)
 2. Vuosaaren satamahankkeen linnustonseuranta 2005
  Yrjölä, R.(pdf)
 3. Savukalan laatu torimyynnissä Helsingissä kesällä 2005.
  Åberg, R., Kalso, S., Talja, P., Nousiainen, L.-L., Raussi, V., Pönkä, A. (pdf)
 4. Haltialan metsäalueen luonto.
  Honkanen, J. (toim.) (pdf)
 5. Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
  Ympäristösuunnittelu Enviro Oy (pdf)
 6. Pornaistenniemen käävät ja orvakat sekä niiden suojeluarvo.
  Kiema, S., Saarenoksa, R (pdf)
 7. Eineskeittiöiden omavalvonnan toimivuus: lämpötilat ja puhtaus
  Riska, T., Åberg, R., Raussi, V., Pönkä, A. (pdf)
 8. Vesikasvillisuus Seurasaaren - Katajaluodon alueella kesällä 2005
  Ilmarinen, K. Viitasalo, I. (pdf)
 9. Vähäpäästöiset ajoneuvot Helsingissä
  Nylund, N.-O., Lajunen, A., Sipilä, E., Mäkelä, K. (pdf)

2005

 1. Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma. Ympäristönsuojelun painopisteet vuosille 2005 - 2008. (pdf)
 2. Ravinteiden vapautuminen Laajalahden ja Seurasaarenselän sedimenteistä.
  Munne, P., Autio, L. (pdf)
 3. Pääkaupunkiseudun ympäristölupaselvitys 2002 - 2004.
  Kolju, N., Autio, J. (pdf)
 4. Pehmeäjäätelön mikrobiologinen laatu Helsingissä vuosina 2001–2004.
  Pönkä, A., Kalso, S. (pdf)
 5. Vuosaaren satamahankkeen linnustonseuranta 2004. Linnustomuutokset vuosina 2002–2004.
  Yrjölä, R., Luostarinen, M., Tanskanen, A. (pdf)
 6. Kirjokertun, pikkulepinkäisen, ruisrääkän ja luhtahuitin habitaattikartoitus Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueella.
  Laine, L.J., Yrjölä, R. (pdf)
 7. Helsingin purot. Millaista vettä kaupungissamme virtaa?
  Tarvainen, V., Koho, E., Kouki, A.-M., Salo, A. (pdf)
 8. Sedimenttien haitta-ainekartoitus Helsingin vesialueella vuonna 2005.
  Vatanen, S. (pdf)

2004

 1. Patogeeniset bakteerit marinoidussa kotimaisessa broilerin ja kalkkunan lihassa.
  Pönkä, A., Laine, K., Kalso, S. (pdf)
 2. Pienet vähittäismyymälät ensisaapumispaikkoina Helsingissä.
  Airaksinen, T., Paavola, T. (pdf)
 3. Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2003.
  Siivonen, Y. (pdf)
 4. Vartiokylänlahden tila. Vartiokylänlahden veden laatu vuosina 2000 - 2001.
  Kajaste, I.(pdf)
 5. Näytteiden kuljetuslämpötila Helsingin elintarvikevalvonnassa.
  Kultanen, L., Leskelä, T., Ilomäki, T. (pdf)
 6. Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä.
  Salla, A. (pdf )

2003

 1. Vuosaaren satamahankkeen linnustonseuranta 2002.
  Yrjölä, R., Koivula, M.(pdf)
 2. Helsingin Keskuspuiston sienten vierasaineet vuonna 1999.
  Järvinen, A. (pdf)
 3. Myllypuron kaatopaikka-alueella asuneiden henkilöiden hedelmällisyys, jälkeläisten epämuodostumariski ja vastasyntyneiden terveys.
  Ritvanen, A., Gissler, M., Pönkä, A. (pdf)
 4. Sinilevät ja levämyrkyt Helsingin uimarannoilla ja merialueella kesällä 2002.
  Räsänen, M., Rapala, J., Kultanen, L. (pdf)
 5. Syöpä Myllypuron entisen kaatopaikan alueella asuneilla - jatkotutkimus.
  Pukkala, E., Pönkä, A. (pdf)
 6. Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista.
  Ikäheimo, M. (pdf)
 7. Asukkaiden vaikutus sisäilman VOC- ja NH3-pitoisuuksiin.
  Saarinen, A., Vartiala, T., Viinikka, M.
 8. Vuosaaren satamahankkeen linnustonseuranta 2003.
  Yrjölä, R.(pdf)
 9. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuosina 1995-2001.
  Autio, L., Kajaste, I., Pellikka, K., Pesonen, L., Räsänen, M. (pdf)
 10. Veden laadun muutosten vaikutus Helsingin ja Espoon edustan pohjaeläimistöön vuosina 1973 - 2001.
  Laine, A., Pesonen, L., Myllynen, K., Norha, T. (pdf)
 11. Päiväkotihenkilöstön hygieniakäyttäytyminen ja kertaluontoisen koulutuksen vaikutus siihen Helsingissä vuonna 2002.
  Pönkä, A. (pdf)
 12. Lävistyskorujen nikkelipitoisuudet - analyysituloksia ja kirjallisuuskatsaus lävistysten terveyshaittoihin.
  Pönkä, A., Ekman, A., Partanen, M. (pdf)
 13. Töölönlahden kunnostushanke ja veden laatu ennen toimenpiteitä.
  Kajaste, I. (pdf)

2002

 1. Ravitsemisliikkeiden keittiöiden puhtaus Helsingissä.
  Vuolli, V., Blomqvist, R., Kultanen, L. (pdf)
 2. Bromatut palonestoaineet ympäristössä.
  Fraktman, L. (pdf)
 3. Viikin-Vanhankaupunginlahden Natura-alueen vesikasvillisuus.
  Lammi, E. (pdf)
 4. Rantavyöhykkeen uposkasvillisuuden tila Helsingin ja Espoon merialueilla vuosina 1998-99.
  Viitasalo, I., Hyytiäinen, U.-M., Pekuri, S., Saarnio, S.-P., Toppinen, H. (pdf)
 5. Jauhelihan laatu helsinkiläisissä vähittäismyymälöissä.
  Hokkanen, P., Kalso, S., Aminoff, I., Pönkä, A. (pdf)
 6. Piileväyhteisöt Helsingin purojen veden laadun kuvaajana.
  Risco, N., Pellikka, K. (pdf)
 7. Värit makeisissa, virvoitusjuomissa ja irtojäätelöissä.
  Tuominen, M.-L., Tikkanen, P. (pdf)
 8. Torjunta-aineiden esiintyminen ja käyttäytyminen kauppapuutarhojen maaperässä.
  Fraktman, L. (pdf)

2001

 1. Kolmas- ja viidesluokkalaisten ravinnon saanti koulussa ja kotona.
  Airaksinen, T., Nyberg, A., Huotari, H., Partanen, M., Suominen, P., Heikkinen, T., Siltanen, I., Antman, S.-L., Rintamäki, A., Airaksinen, L., Aminoff, I., Tikkanen, P., Weber, T., Pönkä, A. (pdf)
 2. Kaatopaikkojen ympäristövaikutuksia ja Helsingin entisten kaatopaikkojen nykytilanne.
  Toivola, .T (Lehdistötiedote)
 3. Vanhankaupunginlahti – Helsingin lintuparatiisi. EU Life -projekti vuosina 1997 - 2000.
  Haapanen, E. (toim.) (Lehdistötiedote)
 4. Alg@line-seurantatutkimus Suomenlahdella vuonna 2000.
  Pellikka, K. (toim.). (pdf)
 5. Kartoitus mahdollisesti saastuneista alueista Helsingissä.
  Jaakkonen, S. (pdf)
 6. Vuosaaren satamahankkeen luontovaikutusten seurantaohjelma. Linnustovaikutusten seurantaohjelma.
  Koskimies, P. (pdf)
 7. Helsingin täyttömaa-alueet. Kartoitus ja ympäristövaikutusten esiselvitys.
  Immonen, K. (pdf)
 8. -
 9. Sinilevät ja levämyrkyt Helsingin uimarannoilla ja merialueella kesällä 2001.
  Räsänen, M., Mustakallio, L., Pellikka, K. (pdf)
 10. Naudanlihan jäljitettävyys ja alkuperämerkintöjen oikeellisuus Helsingissä.
  Viitanen, S., Blomqvist, R., Tuominen, M.-L., Lehto, T., Kuhmonen, A., Pönkä, A. (pdf)
 11. Tehostetun hygienian vaikutus päiväkotilasten sairastavuuteen.
  Pönkä, A., Poussa, T., Laosmaa, M. (pdf)
 12. Oppilaiden suhtautuminen kouluruokailuun kolmessa helsinkiläisessä koulussa.
  Pönkä, A., Heikkinen, T., Parviainen, M., Rintamäki, A., Suur-Uski, I., Airaksinen, T. (pdf)
 13. Kaupanpidettävän kalanmädin laatu Helsingissä vuonna 2000.
  Koimäki, T., Kalso, S., Kuhmonen, A., Pönkä, A. (pdf)
 14. Puiden jäkälät Helsingin kantakaupungin ilmanlaadun kuvaajina vuonna 2000.
  Hosiaisluoma, V. (pdf)
 15.  Asuntojen rakennusmateriaalien sekä niiden ja sisäilman mikrobien myrkyllisyys karjun siittiötestissä.
  Laakso, T., Peltola, J., Kalso, S., Vartiala, T., Ahonen, S. (pdf)

2000

 1. Vaarallisten aineiden onnettomuuksiin varautuminen.
  Kemikaalionnettomuustyöryhmä (pdf)
 2. Sisäilman ammoniakki suomalaisissa asunnoissa.
  Hiltunen, K. (pdf)
 3. Riisin ja lihan hygieeninen laatu Helsingin aasialaisissa ravintoloissa.
  Paavola, T., Huotari, H., Pönkä, A., Kalso, S.  (pdf)
 4. Alg@line-seurantatutkimus Helsingin merialueella vuonna 1999.
  Pellikka, K., Viljamaa, H. (pdf)
 5. Yhdyskuntailman hiilimonoksidin vaikutus kuolleisuuteen ja sydäntautisairastavuuteen Helsingissä 1987-1995.
  Pönkä, A., Virtanen, M. (pdf)
 6. Omavalvonta helsinkiläisissä myymälöissä, kioskeissa ja ravitsemusliikkeissä.
  Pönkä, A. (pdf)
 7. Syöpä ja krooniset sairaudet Myllypuron entisen kaatopaikan alueella asuneilla.
  Pönkä, A., Pukkala, E. (pdf)
 8. Asunnontarkastuksen toimenpidepyynnöt 1994 - 1998.
  Puttonen, J. (pdf)
 9. Haihtuvien hiilivetyjen (VOC) vuosipäästöt Helsingissä 1998 - 1999.
  Lyly, O., Riki, V., Syrjälä, V. (pdf)
 10. Onko kuulo vaarassa? Melutasot konserteissa, elokuvissa ja ravintoloissa Helsingissä kesällä 2000.
  Salo, J. (pdf)
 11. Matkustaja-alusten uima- ja porealtaiden veden laatu vuosina 1996 - 1999.
  Airo, J., Laakso, T., Syrjälä, V. (pdf)

1999

 1. Savusilakan ja savusiian mikrobiologinen ja aistinvarainen laatu Helsingissä vuosina 1995 - 1998.
  Pönkä, A., Pitkälä, A., Kalso, S., Niiranen, M. (pdf)
 2. Sisäilman VOC-arvot.
  Lyly, O. (pdf)
 3. The State of the Environment in Helsinki. Summary Report.
  Korpinen, P., Silfverberg, K. (pdf)
 4. Menneisyyden Helsingin eläimet. Pääkaupungin nisäkkäät, matelijat ja sammakkoeläimet arkistolähteissä vuosina 1850 - 1980.
  Haapanen, E. (pdf)
 5. Internet osallistumisen välineenä. Helsingin paikallisagenda 21-prosessin Internet-osallistumisen analyysi.
  Lehtimäki, M. (pdf)
 6. Helsingin kaupungin ympäristöohjelma 1999 - 2002.
  Jalonen, P. (toim.) (pdf)
 7. Helsingfors stads miljöprogram 1999 - 2002.
  Jalonen, P. (red.) (pdf)
 8. Helsingin eläinatlas. Nisäkkäät, matelijat ja sammakkoeläimet.
  Pietilä, H. (pdf)
 9. Pohjaveden pilaantumisriskit Helsingissä. Vuosaaren, Kallahden, Tattariharjun ja Vartiokylänlahden pohjavesialueet.
  Piilo, T. (pdf)
 10. Helsingin viljelyspalsta-alueiden raskasmetallipitoisuudet
  Ranta, E.-L. (pdf)
 11. Sisäilman laatu ja asukkaiden oireet nuorissa asunnoissa.
  Niiranen, J. (pdf)
 12. Pintahygieniatutkimusmenetelmien soveltuvuus elintarvikehuoneistojen seurantaan.
  Pönkä, A., Lindström, P.-C., Pitkälä, A., Kalso, S., Rantti, P., Tarkkonen, T. (pdf)
 13. Helsingin tarjoilukioskeissa ja katukeittiöissä tarjoiltavien ruokien mikrobiologinen laatu sekä hygieeniset olosuhteet vuonna 1998.
  Suominen, P., Rantti, P., Blomqvist, R., Aronen, K., Pitkälä, A., Pönkä, A. (pdf)
 14. Biogeeniset amiinit tonnikalassa ja soijakastikkeissa.
  Tikkanen, P., Savola, T., Pönkä, A. (pdf)
 15. Maaperän haitta-aineiden taustapitoisuudet Helsingissä. Eräiden alkuaineiden ja orgaanisten yhdisteryhmien luontaisten ja ilmaperäisten pitoisuuksien summat Helsingin maaperän pintakerroksissa.
  Salla, A. (pdf)

1998

 1. Helsingin lintuatlas. Pesimälinnusto 1996 - 97.
  Pakkala, T., Tiainen, J., Pitkänen, M. (pdf)
 2. Katsaus Helsingin ympäristön tilaan 1998.
  Vuori, T. (toim.) (pdf)
 3. Viikki-Vanhankaupunginlahti. Ekologinen tila, kunnostus- ja hoitosuunnitelma.
  Mikkola-Roos, M., Oesch, T. (pdf)
 4. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuonna 1997.
  Pesonen, L. (toim.) (pdf)
 5. Kaupunkilaisten näkemys ympäristöterveydenhuollon merkityksestä ja järjestämisestä Helsingissä.
  Pönkä, A., Saari, S., Hämäläinen, M.-R., Janatuinen, P., Mattila, K., Holopainen, M. (pdf)
 6. Mätäjoki - nimeään parempi. Kaupunkipuron virtaama, aineskuljetus ja veden laatu sekä valuma-alueen virkistyskäyttö.
  Ruth, O. (pdf)
 7. Veden laatu ja ainekuljetus Mellunkylänpurossa, Itä-Helsingissä.
  Ketola, T. (pdf)
 8. Helsinkiläisten Harakka 10 vuotta.
  Levonen, T., Kurtto, A., Seimola, T. (pdf)
 9. Päiväkoti-ikäisten lasten ravinnonsaanti päiväkodissa ja kotona.
  Partanen, T., Ahonen, S., Aminoff, I., Haglund, B., Jämsen, P., Siltanen, I., Weber, T., Pönkä, A. (pdf)
 10. PCB elementtitalojen saumausmassoissa ja pihojen maaperässä.
  Pyy, V., Lyly, O. (pdf)
 11. Rakenneratkaisut ja sisäilman laatu. 1900-luvun asuinkerrostalotutkimus.
  Viljanen, M., Kettunen, A.-V., Makkonen, M., Kangas, R., Järnefelt, P. (pdf)
 12. Eläinplankton Helsingin merialueella 1969 - 1996.
  Pellikka, K., Viljamaa, H. (pdf)
 13. Jauhelihan laatu helsinkiläisissä vähittäismyymälöissä.
  Pönkä, A., Pitkälä, A., Aminoff, I., Kalso, S. (pdf)
 14. Silakkajalosteet Helsingin Silakkamarkkinoilla 1986 - 1997.
  Kuhmonen, A,, Aminoff, I., Pitkälä, A., Raussi, V., Niiranen, M. (pdf)
 15. Saastuneen maa-alueen kunnostuskustannukset.  
  Pyrylä, R. (pdf)
 16. Östersundomin lintuvesien linnusto ja suojelu.
  Koskimies, P. (pdf)
 17. Östersundomin lintuvesien käyttö- ja hoitosuunnitelma.
  Koskimies, P. (pdf)

1997

 1. Vuoden 1995 saastesumuepisodin terveysvaikutukset Helsingissä.
  Pönkä, A., Jokinen, J., Virtanen, M. (pdf)
 2. Ilmansaasteet ja kuolleisuus Helsingissä vuosina 1987 - 1993.
  Pönkä, A., Savela, M., Virtanen, M. (pdf)
 3. Pääkaupungin katupölyn vähentäminen. Tilanne ja toimet 1996.
  Lyly, O. (pdf)
 4. Elintarvikevärit makeisissa, juomissa ja irtojäätelöissä.
  Tuominen, M.-L., Sinervo, T., Paavola, T. (pdf)
 5. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuonna 1996.
  Pesonen, L. (toim.) (pdf)
 6. Helsinkiläisten päiväkotilasten veren lyijypitoisuus 1983 - 1996.
  Pönkä, A. (pdf)
 7. Koulun kosteus- ja homevauriot sekä homeille altistuneiden koululaisten sairastuvuus.
  Pönkä, A., Kalso, S., Lahdenkari, M. (pdf)
 8. Ensiasennuskorvakorujen nikkelipitoisuus ja eri tutkimusmenetelmien vertailu.
  Pönkä, A., Ekman, A. (pdf)
 9. Homeisten rakennusmateriaalien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (MVOC) ja homeitiöpäästöjen seuranta laboratorio-oloissa.
  Rintala, H., Kalso, S., Kontsas, H., Vartiala, T. (pdf)
 10. Herttoniemen öljysatamasta Herttoniemenrannan asuinalueeksi. Maaperän kunnostus 1992 - 1996.
  Kurki-Suonio, M. (pdf)
 11. Ympäristömelun häiritsevyys Helsingissä.
  Liikonen, L., Björk, E. (pdf)
 12. Helsingin sisälahtien kalojen laatututkimuksia.
  Pönkä, A., Ekman, A., Kalso, S. (pdf)

1996

 1. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet ulkoilmassa Helsingissä.
  Kurki, E., Rasmus, E., Linkola, E. (pdf)
 2. Öljy-yhdisteiden biologinen hajoaminen ja saastuneen maan biosaneeraus.
  Forsbacka, A. (pdf)
 3. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuonna 1995.
  Pesonen, L. (pdf)
 4. Altistuminen typpidioksidille, hiilimonoksidille ja bentseenille Helsingin jäähallissa.
  Pönkä, A., Syvähuoko, I., Kostiainen, R. (pdf)
 5. Sedimentin kemikalioinnin ja lisäveden johtamisen vaikutus Töölönlahden veden latuun.
  Kansanen, P., Norha, T. (pdf)
 6. Suomalainen ekobussi Pietarin ympäristöviikolla.
  Kajaste, S., Pätiälä, A. (pdf)
 7. Huoneilman ammoniakki.
  Wallström, M., Puttonen, J., Airo, J. (pdf)
 8. Asuntojen radonmittaukset Helsingissä.
  Rintala, J., Mäkeläinen, I., Voutilainen, A., Viinikka, M. (pdf)

1995

 1. Töölönlahden sedimentin kunto ja sisäinen kuormitus.
  Kansanen, P., Norha, T., Pesonen, L., Riiheläinen, T. (pdf)
 2. Huokoskaasu maaperän ja pohjaveden saastuneisuuden kuvaajana.
  Paatonen, E. (pdf)
 3. Kosteus- ja homevaurioista helsinkiläisissä päiväkodeissa.
  Lind, M. (pdf)
 4. Leivosten laatu ja myyntiolosuhteet myymälöissä.
  Partanen, T., Aminoff, I., Puohiniemi, R.-L., Sinervo, T. (pdf)
 5. Koululounaan ravintosisältö ja laatu Helsingissä 1989 - 1993.
  Aminoff, I., Pönkä, A. (pdf)
 6. Ryömintätilaisten alapohjien kosteus- ja homevauriot.
  Kaijonmaa, M. (pdf)
 7. Terveydenhuollon toimipisteiden jätehuolto.(2. uudistettu painos).
  Pönkä, A., Ahonen, S., Arovaara, H., Kaski, A., Korhonen, M., Lähdevirta, J., Repo, H., Perkiömäki, P. (pdf)
 8. Sairauksien esiintyvyys homeille altistuneilla koululaisilla.
  Pönkä,A., Savela, M. (pdf)

1994

 1. Lasten sairastuvuus päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa Helsingissä ja Mäntsälässä.
  Pönkä, A., Salminen, E., Nykänen, M., Dahlbom, M., Ripatti, S., Nurmi, T. (pdf)
 2. Jauhelihan laatu Helsingissä vuosina 1990 - 1993.
  Pönkä, A., Partinen, M., Kalso, S., Aminoff, I. (pdf)
 3. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma vuosille 1994 - 1998.
  v. Bonsdorff, C., Tolonen, R., Lahtela, J., Heikkonen, K., Malkki, M., Pulkkinen, P., Malinen, S., Pajanen, K., Viitasalo, I., Arovaara, H., Viinikka, M., Penttilä, N. (pdf)
 4. Terveydenhuollon toimipisteiden jätehuolto.
  Pönkä, A., Ahonen, S., Arovaara, H., Kaski, A., Korhonen, M., Lähdevirta, J., Repo, H., Perkiömäki, P. (pdf)
 5. Review of the state of the environment in Helsinki.
  Vuori-Malmberg, T. (pdf)
 6. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuonna 1993.
  Pesonen, L., Norha, T., Rinne, I., Viljamaa, H. (pdf)
 7. Saastuneiden maa-alueiden kunnostusmenetelmät Helsingissä.
  Leminen, K., Forss, P. (pdf)
 8. Ääneneristävyys helsinkiläisissä kerrostaloissa.
  Rintala, J., Leskelä, T., Niemi, P., Gorbatow, M., Forss, P. (pdf)
 9. Miljövården i Helsingfors stad. Målsättnings- och åtgärdsprogram för åren 1994 - 1998.
  v. Bonsdorff, C., Tolonen, R., Lahtela, J., Heikkonen, K., Malkki, M., Pulkkinen, P., Malinen, S., Pajanen, K., Viitasalo, I., Arovaara, H., Viinikka, M., Penttilä, N. (pdf)
 10. Pohjaeläimistö ja pohjasedimentti Helsingin ja Espoon merialueilla vuonna 1991.
  Varmo, R. (pdf)
 11. Korujen nikkelipitoisuuden valvonta.
  Pönkä, A., Suominen, P., Hirvonen, A., Ryökäs, A., Ahonen, S. (pdf)
 12. Ilmansaasteet, iskeemiset sydänsairaudet ja aivoverenkiertohäiriöt Helsingissä.
  Pönkä, A., Virtanen, M. (pdf)
 13. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet huoneilmassa.
  Kostiainen, R., Nokelainen, S., Ahonen, S. (pdf)
 14. Helsingin herkkien väestöryhmien toimipisteiden pihapiirin ilmanlaatu ja melutasot.
  Malkki, M. (pdf)
 15. -
 16. Ilmansaasteiden vaikutus poissaoloihin ja hengitystieinfektioihin Helsingissä 1987 - 1991.
  Pönkä, A., Virtanen, M. (pdf)

1993

 1. Selvitys Pohjois-Hermannin ja Toukolan alueilla tehdyistä maaperätutkimuksista.
  Salo, V., Pitkänen, E., Forss, P. (pdf)
 2. Eräiden Suomen vesilaitosten verkostoveden mikrobiologinen laatu.
  Lahti, K., Kalso, S., Kuusinen, K., Airo, J., Ahonen, S. (pdf)
 3. Keuhkosyövän ilmaantuvuus Helsingissä 1975 - 1986 ja ilman epäpuhtauksien vaikutukset.
  Pönkä, A., Pukkala, E., Hakulinen, T. (pdf)
 4. Tuoreen kalan aistinvarainen ja mikrobiologinen laatu.
  Pönkä, A., Kalso, S., Kuhmonen, A., Viiliäinen, M., Ahonen, S. (pdf)
 5. Maaperähygieeniset tutkimukset Helsingissä.
  Leminen, K., Pitkänen, E., Puntti, E., Forss, P. (pdf)
 6. Leipomonäytteiden hygieeninen taso helsinkiläisissä leipomoissa vuosina 1989 - 1991.
  Partanen, T. (pdf)
 7. Helsingin kaupungin työntekijät ja kestävä kehitys.
  Lohi, P., Kajaste, S., Raivio, T., v. Bonsdorff, C. (pdf)
 8. Vaarallisten aineiden onnettomuudet Helsingissä vuosina 1990 - 1992.
  Leminen, K., Sihvonen, K., Forss, P. (pdf)
 9. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuonna 1992.
  Pesonen, L., Norha, T., Rinne, I., Varmo, R., Viljamaa, H. (pdf)
 10. Katsaus Helsingin ympäristön tilaan 1993.
  Vuori-Malmberg, T. (pdf)
 11. Helsingin jätteenkäsittelyalueet
  Leminen, K., Arovaara, H., Forss, P. (pdf)
 12. Yhdyskuntailman epäpuhtaudet ja krooninen keuhkoputkentulehdus.
  Pönkä, A., Vuorinen, M. (pdf)
 13. Ympäristöalan PK-yritysten toimintaedellytysten kohentaminen Helsingissä.
  Vilkuna, J. (pdf)
 14. Maidon säilytysolosuhteet tarjoilu- ja myyntipaikoissa Helsingissä 1992.
  Pönkä, A., Laine, S., Makkonen, J., Tarkkonen, T. (pdf)
 15. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytyslämpötilat myymälöissä.
  Ilomäki, T., Pönkä, A. (pdf)

1992

 1. Helsinki-Malmin lentoaseman lentomeluselvitys.
  Työryhmä, Lahtela, J. (siht.) (pdf)
 2. Radonmittaukset Helsingissä.
  Rintala, J., Viinikka, M., Ahonen, S., Forss, P. (pdf)
 3. Hajuyhdisteitä päästävien laitosten haitta-alueet Helsingissä.
  Törrönen, M., v. Bonsdorff, C., Tolonen, R., Pitkänen, E., Kurki, E., Rasmus, E. (pdf)
 4. Kolme näkökulmaa kaupunkiliikenteeseen.
  Vilkuna, J. (pdf)
 5. Selvitys Helsingin kaupungin rakennusviraston Veräjämäen keskusvaraston maaperästä ja pohjavedestä.
  Salo, V., Pitkänen, E., Puntti, E., Forss, P. (pdf)
 6. Melutilanne Helsingissä - seurantaraportti. (pdf)
 7. Helsingin meluntorjuntaohjelma 1994 - 1998. (pdf)
 8. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet sisäilmassa.
  Kostiainen, R., Sinervo, T., Nokelainen, S., Viinikka, M., Mykkänen, S. (pdf)
 9. Varautuminen kemikaalionnettomuuksiin.
  Kansanen, P., Sihvonen, K. (pdf)
 10. Helsingin uimarantavesien laatu 1985 - 1992.
  Puohiniemi, R.-L., Kalso, S., Pönkä, A., Airo, J., Ahonen, S. (pdf)