Suoraan sisältöön

Taitorakenteiden suunnittelun ohjeita

Tiedostot ovat pdf-muodossa, jollei muuta mainita. 

Rakenteet
Taitorakenteiden suunnitteluohje 
Taitorakenteiden suunnitteluohje 2017 (vanha)
Taitorakenteiden tietomallinnusohje
Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet
Siltakartta (30 Mt)
Siltajulkaisu (80 Mt)
Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu - suunnitteluohje 
Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu - zip
Siltojen kunnossapidon toimintalinjat
Tyyppipiirustukset 30342 - 31551 - zip
Tyyppipiirustukset 29400 - zip
Ulokeportaalin tyyppisuunnitelma -zip


Puinen kevyen liikenteen tyyppisilta
Tyyppipuusiltasarjan suunnitteluohje
Tyyppisuunnitelma (zip)
Viiteaineisto (zip)

Lisää yleisten alueiden suunnitteluun liittyviä ohjeita