Suoraan sisältöön

Kestävän liikkumisen Helsinki

Helsingissä suunnitellaan liikenneinvestoinnit ja maankäyttö aina yhdessä - liikenneinvestoinneilla huolehditaan koko liikennejärjestelmän toimivuudesta. Kestävien liikennemuotojen – esim. kävely- ja pyöräliikenne - osuutta kasvatetaan. Samalla huolehditaan kaikkien liikennemuotojen kehittämisestä. Yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien bulevardista – kaupunkibulevardit ovat osa kestävän liikkumisen strategiaa.

Liikenteen päästöähennyksiä toteutetaan koko Helsingin liikennejärjestelmässä niin pyöräilyn kuin kävelyn suosiota lisäämällä kuin sähköautojen, sähköbussien ja raidejoukkoliikenteen osuutta nostamalla. Kruunusillat, Helsinki-Tallinna-tunneli, sähköiset pysäköintiratkaisut ovat esimerkkejä kestävän liikkumisen isoista ja kiinnostavista kehityshankkeista.

Katujen ylläpito – kestäviä ratkaisuja ja toimivuutta ympäri vuoden

Katujen kunnossapito sisältää muiden muassa aurauksen, liukkauden torjunnan, katualueiden puhtaanapidon, päällysteiden ja liikennemerkkien korjauksen. Kaupunki järjestää Helsingin katujen kunnossapidon eli suunnittelee, tilaa ja valvoo pääosan kaupungin vastuulla olevista lumitöistä. Stara on kaupungin sisäinen palvelutuottaja, joka yksityisten urakoitsijoiden ohella vastaa käytännön lumitöistä.

Katujen kunnossapitoa on kehitetty Helsingissä kestävin, terveyttä edistävin ratkaisuin. Haastavat lumitalven 2010-luvun alussa olivat sysäys kehittää katujen kunnossapidon snow-how´ta kaupungin toimivuuden turvaamiseksi. Katupölypitoisuudet kohoavat korkeiksi lähes joka kevät. Pölyn torjumiseksi kaupunki kerää talven hiekoitussepelit kaupungin kaduilta, pyöräteiltä ja jalkakäytäviltä. Ympärivuotisen pyöräilyn mahdollistamiseksi kaupunki on tehnyt testireittejä talvipyöräilyn sujuvoittamiseksi.

Luentopaketit

Kestävän liikkumisen Helsinki: Asiantuntijamme kertoo, miten tulevaisuuden joukkoliikenneverkostoa kehitetään Helsingissä. Luento sisältää raideliikenteen sekä pyöräliikenteen keskeiset hankkeet.  Luento 1 h.

Katujen ylläpito: Asiantuntijamme kertoo, miten katujen ylläpito hoituu lumisten talvien aikaan ja miten kestävän liikkumisen tavoite toteutetaan lumisissa pohjoisen olosuhteiden kurimuksessakin erilaisin kestävin ratkaisuin (esim. harjasuolaus). Luento 1 h.

Vierailukohteet

1) Satamaradasta pyöräbaanaksi: Asiantuntijamme kertoo, miten Helsinkiin on tehty pyöräilybaanojen verkosto ja miten sitä kehitetään ympärivuotisesti. Luento/Opastettu kierros 1 h.