Suoraan sisältöön

Rakennukset ja yleiset alueet

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus jakautuu kolmeen palveluun:

Asuntotuotanto

Asuntotuotanto vastaa kaupungin omasta asuntojen uudistuotannosta, myynnistä ja markkinoinnista sekä kaupunkikonsernin asuntoyhtiöiden peruskorjausten rakennuttamisesta.

Tilat

Tilat-palvelu vastaa toimitilojen ja asuntojen järjestämisestä kaupungin omiin tarpeisiin, tilaomaisuuden hallinnasta sekä kaupungin hallinnoimien tilojen vuokraamisesta yrityksille.

Yleiset alueet

Yleiset alueet -palvelu vastaa katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta.

Kaupunkiympäristön toimintasääntö 1.1.2021.

Palvelukokonaisuuden organisaatiokaavio