Suoraan sisältöön

Ilmastoviisas Helsinki

Luonto ja ympäristö ovat tärkeitä Helsingille ja helsinkiläisille. Helsingissä onkin erilaisia viheralueita noin 40 prosenttia maapinta-alasta. Kaupungissa on jäljellä paljon alkuperäistä luontoa ja virkistysalueita on runsaasti suhteessa asukasmäärään.

Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti tavoittelemalla hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä. Helsingin energiatehokkuusnormit ovat kansallista vähimmäistasoa korkeammat. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus pyritään yhdistämään Helsingissä optimaalisella tavalla paitsi yksittäisissä rakennuksissa myös alueellisesti.

Luentopaketit


 1. Hiilineutraali Helsinki
  Asiantuntijamme kertoo, miten Helsingistä tehdään hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja millaisia toimia tavoitteeseen pääseminen vaatii.

 2. Kestävä kaupunkisuunnittelu
  Asiantuntijamme kertoo, miten ilmastoviisaalla kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa päästövähennyksiin. Liikenteen ja energiateollisuuden aiheuttamat päästöt ovat suurimpia ilmastopäästöjä Helsingissä – molempia tulee merkittävästi vähentää hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi. 

 3. Vehreä Helsinki
  Asiantuntijamme kertoo kaupungin viheralueista kuten metsistä ja puistosta ja niihin liittyvistä suunnitelmista.

Vierailukohteita

 1. Viikin ympäristötalo (18.6. asti)
  Suomen vähiten energiaa kuluttava toimistorakennus. Opastettu kierros 1 h. Osoite Viikinkaari 2.

 2. Eko-Viikki
  Viikki on noin 12 000 asukkaan ja reilun neljän tuhannen työpaikan kaupunginosa Vanhankaupungin selän pohjoispuolella. Alueen keskus on Helsingin yliopiston kampuksen ympärille rakentunut Tiedepuisto. Eteläosan Eko-Viikki toimii ekologisen rakentamisen kehittämisalueena.
  Opastettu kierros 1 h. Tapaamispaikka Viikin ympäristötalo, Viikinkaari 2.

 3. Kuninkaantammi ja Honkasuo
  Kuninkaantammi on kodikas ja ilmastoviisas kaupunginosa 5 500 helsinkiläiselle. Kävelijä on kuningas – korttelit, kadut ja puistot suunnitellaan elämyksellisiksi ja toiminnallisiksi, Keskuspuisto ja Vantaanjokilaakso ovat aivan naapurissa. Kuninkaantammessa painotetaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Osa kortteleista toteutetaan puukerrostaloina. Keskelle aluetta tulee kyläkaivo ja kaupunkiviljelyä. Honkasuo on Helsingin suurin uusi puurakentamisalue, puutalojen kaupunkikylä. Honkasuon entinen metsä- ja niittyalue muuttuu 2020-luvun puoliväliin mennessä vehreäksi 2 000 asukkaan puutalojen kaupunkikyläksi. Opastettu kierros 2,5 h.