Suoraan sisältöön

Kasvava Helsinki

Helsingin väestö on kasvanut keskimäärin yli prosentin vuosivauhtia yli kymmenen vuoden ajan. Sama tahti näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kasvu kertoo kaupungin vetovoimasta ja siitä, että ihmiset haluavat asua täällä. Se on Helsingille myönteinen asia, mutta myös suunnittelua ja resursseja edellyttävä haaste.

Helsingin kaupunki haluaa rakentaa helsinkiläisille maailman toimivinta kaupunkia. Kaupunki on merkittävä maanomistaja ja sillä on alueellaan niin sanottu kaavoitusmonopoli. Maan käyttöä ja luovuttamista suunnitellaan johdonmukaisesti ja pitkällä tähtäimellä.

Kaupungin kasvulle on neljä keskeistä kasvusuuntaa – entiset liikennealueet, viheralueet, täydennysrakentaminen rakennuskannan lähelle ja ylöspäin. Keskeistä on myös käyttötarkoituksen muutokset ja esikaupunkien kehittäminen. Esittelemme kaupunkisuunnittelun näkökulmasta kahdenlaista teemaa.

Luentopaketit

Keskusta laajenee:

Asuminen kantakaupungissa on monien helsinkiläisten suosiossa. Kantakaupungin liepeille on avattu uusia laajentumissuuntia: satamien siirto ja raideliikenteen järjestelyt ovat vapauttaneet liikennealueita uuteen käyttöön, ja näiden alueiden rakentaminen kestää vielä vuosia.

Tuoreen kaupunkikaavan mukaan kantakaupungin laajeneminen suuntautuu myös nykyisten pääteiden laidoille – moottoriväyliä halutaan muuttaa bulevardeiksi ja samalla osoitetaan liikenteen suoja-alueet kaupunkimaiseen rakentamiseen.

Kaupunki on aloittamassa myös keskustan kehittämisen ja kaavoittaa maanalaisia tiloja.

Kesto: 1h. Paikka: Helsingin keskusta

Esikaupungit tiivistyvät:

Helsingin laajenemisesta noin 40% on täydennysrakentamista. Tämä tarkoittaa asuinalueiden laidoille ja olemassa oleville tonteille uutta rakentamista.

Tuoreen kaupunkikaavan tavoitteena on luoda tehokkaita raideliikenteeseen perustuvia liikenneyhteyksiä ja vetovoimaisten monipuolisten keskusten verkosto. Samalla kohennetaan esikaupunkeja ja huolehditaan sosiaalisesti monipuolisesta kaupunkirakenteesta ja viheralueverkostosta koko kaupungin alueella.

Kesto: 1h. Paikka: Helsingin keskusta

Maanalainen Helsinki:

Helsingissä on 2,1 km2 kalliokattoisia maanalaisia tiloja ja tunneleita hitusen alle 300 km. Maan alla rakennetaan suunnitelmallisesti, monipuolisesti ja huippukalustolla.

Kesto noin 1h. Paikka Kalasatama.

Vierailukohteet:

1. Kruunuvuorenranta, entinen satamalaue: 

Kruunuvuorenranta on merimaisemien, saaristoluonnon ja valon kaupunginosa, jossa eletään kantakaupunkimaista elämää 3 kilometrin päässä keskustasta. 260 hehtaarin merenranta-alueelle rakennetaan 800 työpaikkaa ja koti noin 13 000 asukkaalle. 

Opastettu kierros 1,5 h. Kierroksella nähdään seuraavat kohteet ja alueet: Borgströminmäki, Koirasaarentie, Gunillankallio, Hopealaakson asuinkortteli, Säiliö 468, Kaitalahden pientalot. Lähtöpaikka kierrokselle: Linjan 88 Kruunuvuorenrannassa (ilmoitetaan myöhemmin). Linja 88 lähtee Herttoniemen metroasemalta.

2. Pasila, entinen junarata-alue

Pasila on pääradan varrella oleva Helsingin toimitilarakentamisen avainalue, jonne Helsingin keskusta laajenee tulevina vuosina. Vierailukohde on jo  myllerryksessä, mutta paljon on vielä tulossa. Pasila kehittyy uusien liikennehankkeiden ja huomattavan lisärakentamisen ansiosta merkittäväksi ja elinvoimaiseksi keskukseksi. Myös asuntojen määrä ja palvelujen tarjonta lisääntyvät voimakkaasti. Uudessa Pasilassa tehdään töitä, asutaan ja vietetään vapaa-aikaa.

Kierroksella nähdään toinen Helsingin suurimmista rakentamiskohteista, Tripla. Näet myös kaupungin seuraavan tornitalokeskittymän paikan. Sitä koskeva suunnittelukilpailu ratkeaa syksyllä 2018.  Pasilasta suunnataan kohti Konepaja-aluetta tai Tehtaankadun Kalasatamaan johtavaa akselia, joista kumpaakin kehitetään voimakkaasti. 

Opastettu kierros 2 h. Tapaamispaikka sovitaan erikseen. 

3. Myllypuro

Myllypuro on metroyhteyden varrella oleva 60-luvun metsälähiö, jota on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehitetty harkiten uudistamalla vanhaa ja rakentamalla uutta. Alueen keskustaa ja viheralueita on uudistettu ja sinne nousee merkittävä keskiasteen koulutuskeskittymä ja uusia asuntoja. Alueen vanhojen asuntojen hintataso lähti muutosten myötä nousuun vuonna 2012.

Kohteina mm. Myllypuron puretun vanhan ostoskeskuksen paikalle rakennettu uusi Myllypuron Ostari, joka muutti alueen ilmeen täysin. Opastettu kierros 2 h. Tapaamispaikka Myllypurossa sovitaan erikseen, liikenneyhteys Metro itään.

4. Arabianranta

Arabianranta sijaitsee Vanhankaupunginlahden rannalla, Helsingin kaupungin syntypaikan Vanhankaupunginkosken äärellä. Täyttömaalle rakennettu 8000 asukkaan koti on myös kampus ja työpaikka-alue sekä ensimmäinen Helsinkiin rakennettu taidekaupunginosa.  Arabianrannassa sijaitsevat mm. Arabian tehdas, Arabiakeskus sekä Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Taideteoksia on sijoitettu porraskäytäviin, yhteistiloihin sekä pihoille ja puistoihin. Alueen historia, luonto ja asuminen sekä design- ja taidetarjonta tekevät siitä vetovoimaisen tutustumiskohteen.

Arabianrannan kierroksella nähdään taidepihoja, Tapio Wirkkalan puisto, Arabian tehdas ja Rantapuisto.
Opastettu kierros 1 h. Tapaamispaikka sovitaan erikseen. 

5. Maanalainen Helsinki

Omatoiminen vierailukohde, jossa voi käyttää apuna oheista karttaa.

Lisää tietoa

Trigoni havainnekuva Pasilasta
Pasilan tornitalot "Trigoni" / YIT  + Lahdema & Malkamäki