Suoraan sisältöön

Päätökset ennen 1.6.2017

Kaupunkiympäristölautakunta, ympäristö- ja lupajaosto sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaosto aloittivat toimintansa 1.6.2017 Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuessa.

HKL-liikelaitoksen johtokunta ja pelastuslautakunta jatkoivat toimintaansa.

Muut kaupunkiympäristön toimialaksi yhdistyneiden virastojen lautakunnat lakkautettiin uudistuksen yhteydessä.

Uudistuksen yhteydessä lopetettujen lautakuntien asiakirjoihin voi tutustua arkistossa.