Suoraan sisältöön

Viranhaltijapäätökset

Kaupunkiympäristön toimialan viranhaltijat päättävät omaan toimivaltaansa kuuluvista asioista. Pöytäkirjapäätökset julkaistaan näillä verkkosivuilla.
 

Kaupunkiympäristön toimiala
Apulaispormestari 
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja (1.6.2017 alkaen)
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja (31.5.2017 asti)

Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Maankäyttöjohtaja
Asemakaavapäällikkö
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö
Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
Yleiskaavapäällikkö
Tonttipäällikkö
Lisää »

Palvelut ja luvat
Asiakkuusjohtaja
Kaupungingeodeetti
Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö
Kunnallinen pysäköinninvalvoja
Rakennusvalvontapäällikkö
Rakennusvalvontapäällikön lupapäätökset
Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset
Ympäristöjohtaja
Lisää »

Rakennukset ja yleiset alueet
Tekninen johtaja
Asuntotuotantopäällikkö
Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö
Rakennuttamispäällikkö
Tilapalvelupäällikkö
Ylläpitopäällikkö  
Lisää »

Hallinto- ja tukipalvelut
Hallintojohtaja

Hallintopäällikkö 
Tietohallintopäällikkö
Lisää »

Pelastuslaitos
Pelastuskomentaja
Pelastusjohtaja

Puheenjohtaja
Hallintopäällikkö
Tekninen päällikkö

HKL-Liikennelaitos
Toimitusjohtaja
Puheenjohtaja
Yksikön johtaja (Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikkö (1.10.2019 alkaen))
Hallintojohtaja (Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikkö (30.9.2019 asti))
Yksikön johtaja (Infra- ja kalustoyksikkö)
Yksikön johtaja (Kunnossapitoyksikkö)
Yksikön johtaja (Liikennöintiyksikkö)
Yksikön johtaja (Talous- ja toiminnanohjausyksikkö)

 

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset rakennusvalvontapäällikköä ja päälliköiden eräitä erikseen esitettäviä päätöksiä lukuun ottamatta.

Arkisto

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset ennen 1.6.2017 tehtyä organisaatiouudistusta.