Suoraan sisältöön

Palvelut A-Ö

Hae kaupungin palveluita

Kaupunkiympäristön palvelut

--B -C -D --F -G ----------Q ------W -X ---Å -Ä -

Palvelut aakkosittain: Kaikki

Koira-aitaus on koirien ulkoiluttamista varten tehty aidattu alue. Lue lisää palvelusta...
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat astiat ja muut tarvikkeet ovat kontaktimateriaaleja. Lue lisää palvelusta...
Toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta. Lue lisää palvelusta...
Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Lue lisää palvelusta...
Korkotukilainoja myönnetään vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen ja perusparantamiseen, vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan, omakotitalon rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lue lisää palvelusta...
Käynnistysavustuksia myönnetään vuokra-asuntolainoille, takauslainoille sekä perusparannuksiin. Lisäksi ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia. Lue lisää palvelusta...
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos edellyttää aina rakennusvalvonnan lupaharkintaa. Pääsääntöisesti käyttötarkoitusten muutokset ovat rakennusluvanvaraisia hankkeita. Lue lisää palvelusta...
Kaupungin ympäristöpalvelut tekee Helsingin satamissa WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) mukaisia laivatarkastuksia alusten pyynnöstä. Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupunki tarjoaa maksuttoman langattoman verkon käyttöön julkisilla paikoilla Helsingin keskustassa sekä useissa julkisissa tiloissa keskustan ulkopuolella. Lue lisää palvelusta...
Ympäristökeskus tiedottaa vesistöjen levätilanteesta Helsingissä. Lue lisää palvelusta...
Vikailmoitus puuttuvasta tai rikkoutuneesta liikennemerkistä ja aloite liikennemerkin sijoittamiseksi. Lue lisää palvelusta...
Viallisista liikennevaloista ilmoitetaan puhelimitse numeroon 09 310 37555. Lue lisää palvelusta...
Vikailmoitus viallisista liikennevaloista ja aloite uusista liikennevaloista. Lue lisää palvelusta...
Linjasaneeraus eli putkiremontti on normaali kiinteistön kunnossapitoon kuuluva toimenpide, jossa uusitaan tai kunnostetaan talon vesi- ja viemärijärjestelmä. Remontille tulee hakea lupa. Lue lisää palvelusta...
Kaupungin ympäristöpalvelut opastaa oikeanlaiseen lintujen ruokintaan sekä kertoo, missä lintujen ruokinta on Helsingissä kielletty. Lue lisää palvelusta...
Tilaa tekstiviestillä liukkaankelinvaroitukset puhelimeesi. Lue lisää palvelusta...
Rakennuksen tai sen osan saa ottaa käyttöön, kun vaaditut katselmukset on toimitettu, tarkastukset on suoritettu, ja kun se on hyväksytty käyttöön loppukatselmuksessa. Lue lisää palvelusta...
Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin (1996). Sen päätavoite on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Luonnonsuojelun keinoja ovat luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen sekä luontotyyppien ja eliölajien suojelu. Lue lisää palvelusta...
Luontokoulupäivät suunnattu helsinkiläisille peruskouluille ja lukioille. Lue lisää palvelusta...
Pääkaupunkiseudun kaupungit järjestävät kuntalaisille maksuttomia opastettuja luontoretkiä. Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   >