Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Verksamheten för de olika servicehelheterna inom stadsmiljösektorn styrs av

De viktigaste ärendena inom sektorn lämnas till stadsmiljönämnden och dess sektioner för beslut. I andra ärenden har beslutanderätten överlåtits till tjänsteinnehavare.

Stadsmiljönämnden med sektioner inledde sin verksamhet den 1 juni 2017. Dokumenten från de nämnder som drogs in i samband med reformen finns tillgängliga i arkivet. 

Beslutsfattande vid räddningsverket och HST

Stadsmiljösektorn omfattar också Helsingfors räddningsverk och trafikaffärsverk (HST) som separata helheter. 

Räddningsverket är underställt räddningsnämnden. Dess beslutshandlingar och kontaktuppgifter finns tillgängliga på räddningsverkets webbplats.

HST är underställt trafikverkets direktion. Dess beslutshandlingar och kontaktuppgifter finns tillgängliga på HST:s webbplats.