Hoppa till innehållet

Beslut före 1.6.2017

Stadsmiljönämnden, miljö- och tillståndssektionen samt sektionen för byggnader och allmänna områden inledde sin verksamhet den 1 juni 2017 när Helsingfors stads ledningssystem reformerades. 

Direktionen för affärsverket HST och räddningsnämnden fortsatte sin verksamhet. De övriga nämnderna vid de ämbetsverk som slogs samman till stadsmiljösektorn drogs in vid reformen. 

Dokumenten från de nämnder som drogs in i samband med reformen finns tillgängliga i arkivet.