Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter

Miljö- och tillståndssektionen har nio ledamöter. Ledamöterna, suppleanterna och vice ordföranden för nämnden väljs av Helsingfors stadsfullmäktige.

Medlemmar

Vänsterförbundet

 • Noora Laak, ordförande, noora.laak@gmail.com, tel. 050 520 33 86 
  Ersättare Santtu Salmela

Gröna

 • Sameli Sivonen, vice ordförande, sameli.sivonen@gmail.com
  Ersättare Minna Aarnio
 • Lilja Tamminen, lilja@liljat.fi
  Ersättare Vesa Peipinen

Samlingspartiet

 • Lea Saukkonen
  Ersättare Jouni Nevalainen
 • Hanna-Leena Hemming
  Ersättare Timo Raittinen, timo.raittinen@trainmark.fi
 • Tapio Klemetti, tapio.klemetti@gmail.com
  Ersättare Nina Kokko
 • Mukhtar Abib
  Ersättare Maarit Toveri, maarit.toveri@itex.fi, maarit.toveri@avainasumisoikeus.fi

SDP

 • Anita Vihervaara, anita.vihervaara@gmail.com
  Ersättare Tiina Rytky

Sannfinländarna

 • Pertti Villo
  Ersättare Tarja Laxén, tarja.laxen@hotmail.com

Föredragande i stadsmiljönämnden 

Kundchef Pekka Henttonen är föredragande i stadsmiljönämnden och dess sektioner och för biträdande borgmästaren för sektorn.

Protokollförar

 • Pirjo Moberg, tel. 09 310 31507  

Jurist

 • Katriina Pönkä, p. 09 310 22765
 • Kristina Montell, p. 09 310 36421

Informatör

 • Matti Miinalainen, tel. 09 310 31520

E-postadresserna för stadens anställda bildas enligt fornamn.efternamn@hel.fi

Plats för sammanträdet, om inte annat nämns: Nämdens mötesrum, Folkskolegatan 3

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, om inte nämnden beslutar om annat.

Upplysningar om nämndens beslut ges av Helsingfors stads registratorskontor.