Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter

Miljö- och tillståndssektionens ledamöterna, suppleanterna och vice ordföranden för nämnden väljs av Helsingfors stadsfullmäktige.

Medlemmar

Gröna

Samlingspartiet

SDP

Vänsterförbundet

Sannfinländarna

Föredragande i stadsmiljönämnden

Kundchef Mari Randell är föredragande i stadsmiljönämnden och dess sektioner och för biträdande borgmästaren för sektorn.

Protokollförar

  • Eija Höhl, tel. 09 310 36422  

Jurister

  • Tetti Kunnas, tel. 09 310 28634
  • Kristina Montell, tel. 09 310 36421

Informatörer

  • Matti Miinalainen, tel. 09 310 31520
  • Marjukka Haavisto tel. 09 310 26446

E-postadresserna för stadens anställda bildas enligt fornamn.efternamn@hel.fi

Plats för sammanträdet, om inte annat nämns: Nämdens mötesrum, Verkstadsgatan 8.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, om inte nämnden beslutar om annat.

Upplysningar om nämndens beslut ges av Helsingfors stads registratorskontor.