Hoppa till innehållet

Uppgifter

Miljö- och tillståndssektionen för sin del ansvarar för de tillstånds- och miljöfrågor som avses i speciallagstiftningen om stadsmiljösektorn.

Sektionen är, om något annat inte är föreskrivet, kommunal miljövårdsmyndighet, hälsoskyddsmyndighet, myndighet för campingområden och den kommunala myndighet som avses i terrängtrafiklagen och sjötrafiklagen, likaså den kommunala myndighet för tillsyn m.m. som avses i livsmedelslagen, tobakslagen och, i fråga om detaljhandeln med nikotinpreparat, läkemedelslagen. Sektionen är dessutom stadens byggnadstillsynsmyndighet och den tillsynsmyndighet som avses i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.