Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter

Sektionen för byggnader och allmänna områden har nio ledamöter. Ledamöterna, suppleanterna och vice ordföranden för nämnden väljs av Helsingfors stadsfullmäktige.

Medlemmar 

Samlingspartiet

 • Risto Rautava, ordförande, risto.rautava@elisanet.fi
  Ersättare Mariam Rguibi
 • Marianna Kupias, marianna.kupias@gmail.com
  Ersättare Lauri Skön

Gröna

 • Tuomas Rantanen, vice ordförande, tuomas.rantanen@voima.fi
  Ersättare Satu Vartiainen, satu.vartiainenn@gmail.com
 • Elli Saari
  Ersättare Sameli Sivonen, sameli.sivonen@gmail.com

SDP

 • Sinikka Vepsä
  Ersättare Pekka Tuominen, p.tuominen@gmail.com
 • Jaakko Meretniemi
  Ersättare Ilona Törmikoski, ilona.tormikoski@gmail.com

Vänsterförbundet

 • Riina Simonen
  Ersättare Jouni Konttila

SFP

 • Laura Finne-Elonen
  Ersättare Kenneth Stambej, kenneth@stambej.com

Kristdemokraterna

 • Mauri Venemies
  Ersättare Kristiina Kunnas

Föredragande i sektionen för byggnader och allmänna områden 

Teknisk chef Kari Pudas är föredragande i sektionen för byggnader och allmänna områden.

Protokollförare

 • Janne Penttinen, tel. 09 310 38388
 • Kristiina Jokinen, tel. 09 310 39015
 • Miia-Riina Repola, tel. 09 310 26094
 • Risto Hovi, tel. 09 310 37126 

Nämndens sekreterare

 • Anne Mattsson, tel. 09 310 37978
 • Pirjo Moberg, tel. tel. 09 310 31507

Informatör

 • Virve Kuusi, tel. 09 310 79528

E-postadresserna för stadens anställda bildas enligt fornamn.efternamn@hel.fi

Plats för sammanträdet, om inte annat nämns: Nämdens mötesrum, Verkstadsgatan 8

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, om inte nämnden beslutar om annat.

Upplysningar om nämndens beslut ges av Helsingfors stads registratorskontor.