Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter

Stadsmiljönämnden har 13 ledamöter. Ledamöterna, suppleanterna och vice ordföranden för nämnden väljs av Helsingfors stadsfullmäktige. Nämndens ordförande är biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki.

Stadsmiljönämndens medlemmar 

Gröna

 • Anni Sinnemäki, ordförande, anni.sinnemaki@hel.fi
  Ersättare Elli Saari
 • Osmo Soininvaara, osmo@soininvaara.fi
  Ersättare Mikko Särelä, mikko.sarela@gmail.com
 • Amanda Pasanen, amanda.pasanen@helsinki.fi
  Ersättare Leo Stranius, leo.stranius@iki.fi
 • Tuomas Rantanen, tuomas.rantanen@voima.fi   
  Ersättare Satu Vartiainen, satu.vartiainenn@gmail.com 

Samlingspartiet

 • Risto Rautava, vice ordförande, risto.rautava@elisanet.fi
  Ersättare Maarit Vierunen, maarit.vierunen@gmail.com
 • Laura Rissanen, laura.rissanen@iki.fi
  Ersättare Dennis Hamro-Drotz, dhamrodrotz@gmail.com
 • Sirpa Asko-Seljavaara, sirpa.askoseljavaara@gmail.com
  Ersättare Matti Enroth, enrothmatti@gmail.com
 • Atte Kaleva
  Ersättare Kristiina Iivonen 

SDP

 • Eveliina Heinäluoma, eveliina.heinaluoma@gmail.com
  Ersättare Antti Koskela
 • Jape Lovén, jape.loven@gmail.com
  Ersättare Jaana Ylitalo, jaana.ylitalo@pam.fi

Vänsterförbundet 

 • Mia Haglund, mia.m.haglund@gmail.com  
  Ersättare Mika Välipirtti, mika.valipirtti@gmail.com
 • Noora Laak, noora.laak@gmail.com 
  Ersättare Heta Tuura, hetatuura@gmail.com   

Sannfinländarna 

 • Nuutti Hyttinen
  Ersättare Krista Bister, kristabister@hotmail.com

Föredragande i stadsmiljönämnden 

Sektorchefen i stadsmiljösektorn Mikko Aho är föredragande i stadsmiljönämnden och dess sektioner och för biträdande borgmästaren för sektorn.

Protokollförare

 • Katja Sulkko, tel. 09 310 37431, katja.sulkko@hel.fi  
 • Pirjo Moberg, tel. 09 310 31507, pirjo.moberg@hel.fi

Jurister

 • Kristina Montell,  tel. 09 310 36421, kristina.montell@hel.fi
 • Tiina Kangas-Alku, tel. 09 310 21841, tiina.kangasalku@hel.fi
 • Suvi Kokkonen, tel. 09 310 39952, suvi.kokkonen@hel.fi (på föräldraledighet)

Informatör

 • Heikki Mäntymäki, tel. 09 310 37368

E-postadresser

E-postadresserna för stadens anställda bildas enligt fornamn.efternamn@hel.fi

Plats för sammanträdet, om inte annat nämns: Nämdens mötesrum, Folkskolegatan 3

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, om inte nämnden beslutar om annat.