Hoppa till innehållet

Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden sköter de uppgifter som hör till stadsmiljösektorn. Nämnden har därtill två sektioner: sektionen för byggnader och allmänna områden och miljö- och tillståndssektionen.


Beslutshandlingar

Föredragningslistor, protokoll och beslutsmeddelanden (på finska).

Kontaktuppgifter och ledamöter

Stadsmiljönämndens ledamöter, föredragande, protokollförare, sekreterare och informatör.

Sammanträdestider

Stadsmiljönämndens möten.

Uppgifter

Stadsmiljönämndens uppgifter.