Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter och respons


Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Telefonväxel 09 310 2611 (må–fr 8–16)
Besökaddress Verkstadsgatan 8 (öppett må–fr 8–16)

Ge respons, föreslå eller fråga   

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Telefonservice 09 310 22111

  • må–to 8.15–16
  • fr  12–15

Servicepunkten i Verkstadsgatan 8

  • må–ti 8.15–12
  • on–fr 12–15

Övriga serviceställen

Boende

Parkering, gator, grönområden och områdesanvändning

Byggnadstillsyn

Planläggning

Försäljningsplatser på torg och i hallar samt Teurastamos lokaler

Livsmedelssäkerhet

Djurskydd

Deltagande och växelverkan

  • Brygga


Fastighetsbildning och kartor

TomterPersonalens kontaktuppgifter

Du kan söka direkta telefonnummer och e-postadresser till personalen med namn:
Stadsmiljön i sociala medier (på finska)