Hoppa till innehållet

Organisation

Stadsmiljösektorn har hand om planering, byggande och underhåll av stadsmiljön i Helsingfors, byggnadstillsynen och tjänsterna kring miljön.

Inom sektorn arbetar cirka 1 700 personer under sektorchefen Ville Lehmuskoskis ledning. Verksamheten inom sektorn leds och övervakas av stadsmiljönämnden med sektioner. Sektorn betjänar i Fiskehamnen (Verkstadsgatan 8).

Stadsmiljösektorn består av fyra helheter:

Markanvändning och stadsstruktur

 • Allmän planering av markanvändningen
 • Detaljplaneläggning
 • Tomter och utveckling av markegendomen
 • Trafik-och gatuplanering
 • Stadsrums-och landskapsplanering

Byggnader och allmänna områden

 • Bostadsproduktion
 • Lokaler
 • Allmänna områden

Tjänster och tillstånd

 • Invånar-och företagstjänster
 • Stadsmätnings-tjänster
 • Byggnadstillsyns-tjänster
 • Miljötjänster
 • Parkeringsöver-vakningoch parkeringstjänster

 Förvaltnings- och stödtjänster

 • Förvaltningstjänster och juridiska tjänster
 • Upphandlingstjänster
 • Personaltjänster
 • Utvecklingstjänster
 • Ekonomi- och planeringstjänster
 • Informations-administrationstjänster
 • Kommunikations-tjänster 

Även Helsingfors räddningsverk och HST ingår i stadsmiljösektorn som separata helheter. Räddningsverkets verksamhet styrs av räddningsnämnden och HST:s verksamhet av HST:s direktion.