Hoppa till innehållet

Det marina Helsingfors


Det marina läget utgör en del av Helsingfors grundkaraktär och -väsen. Alla Helsingforsbor bor på mindre än 10 kilometer från havsstranden. Det är populärt att bo vid havet – bostadsutbudet har ökat och blivit mångsidigare.

Det marina Helsingfors erbjuder även möjligheter för rekreation och entreprenörskap. Ett offentligt, öppet strandstråk. I Helsingfors finns det 130 km. Öar som nyligen öppnats för rekreation erbjuder stadsborna och turisterna möjligheter att bekanta sig med Skärgårdshelsingfors.

Föreläsningspaket

Helsinki Sauna Dag. Bild: Helsinki Marketing

1. Från hamnar till hem: Vår expert berättar hur områdena Fiskehamnen, Busholmen och Kronbergsstranden som tidigare varit hamnar numera har ändrats till hem för tusentals invånare. Längd: 1 h. Plats: Helsingfors centrum /Fiskehamnen.

2. Helsingfors marina strategi: Vår expert berättar hur Helsingfors öppnar den närliggande skärgården för allmänt bruk, förbättrar de marina besöksmålens tillgänglighet, utvecklar tjänsterna i skärgården och främjar marina evenemang. 
Längd: 1 h. Plats: Helsingfors centrum.

Besöksmål

1. Busholmen: Busholmen byggs i den sydöstra delen av Helsingfors som en del av innerstaden, vid öppet hav. Busholmen är en stadsdel med mångsidiga tjänster, kvartersbutiker, omfattande spårvagnsförbindelser och smidiga cykel- och gångvägar. Den livliga passagerarhamnen ger liv åt Busholmen, och goda båtförbindelser tar passagerarna snabbt till Tallinn och Sankt Petersburg.

Guidad rundvandring 1,5 h. Under rundvandringen ser man: Bostadsområdena i Sandholmen och Busholmsklippan, Godahoppsparken, Verkkokauppa.com och Bunkern. Alternativa rutter är Västra hamnen, Utterhällen och Kabelfabriken eller Gräsviken.
Startpunkt för rundvandringen: Busholmens infocenter och bibliotek på adressen Stillahavsgatan 1, 00220 Helsingfors. 

2. Fiskehamnen

Fiskehamnen byggs i Helsingfors östra innerstad. Det tidigare hamn- och industriområdet har förvandlats till en stadsdel med 3 000 invånare, och fler är på väg. Hela Fiskehamnen blir färdigt fram till 2040. Då kommer området att ha 25 000 invånare och 10 000 arbetsplatser. Kultur finns i närheten i Södervik, och i Slakteriet vid Partitorget har utvecklats ett mat- och evenemangscentrum. I Fiskehamnen är hemmet, servicen, arbetet och fritiden nära.

Guidad rundvandring 1,5 h. Under rundvandringen ser man: I Fiskehamnen presenteras 21 besöksmål enligt teman: boende, offentliga byggnader, kommersiell verksamhet, rekreation och grönområden, miljökonst och broar.
Startpunkt för rundvandringen: Fiskehamnens metrostation, Hermanstads strandväg 2, 00580 Helsingfors.

3. Busholmen och Fiskehamnen

Guidad rundvandring 3 h. Under rundvandringen ser man: I Busholmen bostadsområdena i Sandholmen och Busholmsklippan, Godahoppsparken, Verkkokauppa.com och Bunkern. Alternativa rutter är antingen Västra hamnen, Utterhällen och Kabelfabriken eller Gräsviken mot Gräsvikens metrostation. I Fiskehamnen presenteras 21 besöksmål enligt teman: boende, offentliga byggnader, kommersiell verksamhet, rekreation och grönområden, miljökonst och broar.
Startpunkt för rundvandringen: Busholmens infocenter och bibliotek på adressen Stillahavsgatan 1, 00220 Helsingfors.

4. Kronbergsstranden

Kronbergsstranden är en stadsdel med havsvyer, skärgårdsnaturen och ljus, där man lever som i innerstaden, men tre kilometer från centrum. På havsstrandsområdet på 260 hektar byggs 800 arbetstillfällen och ett hem för cirka 13 000 invånare.

Guidad rundvandring 1,5 h. Under rundvandringen ser man följande besöksmål och områden: Borgströmsbacken, Hundholmsvägen, Gunillaberget, Silverdalens bostadskvarter, Cistern 468, småhusen i Hålvik.
Startpunkt: Hållplatsnummer Gunillavägen 4317 längs Hundholmsvägen för linje 88/88B. Linje 88 går från Hertonäs metrostation.

***

Besök den smarta staden Helsingfors!
Bekanta dig på en guidad tur med smarta stadsdelarna Fiskehamnen eller Busholmen. Boka besök >>