Hoppa till innehållet

Det växande Helsingfors

Befolkningen i Helsingfors har ökat med i genomsnitt en procent per år i över tio år. Tillväxten verkar fortsätta i samma takt även i framtiden. Tillväxten vittnar om stadens attraktion och om att människor vill bo här. Det är positivt för Helsingfors, men samtidigt en utmaning som förutsätter planering och resurser.

Helsingfors stad vill bygga den bäst fungerande staden i hela världen för Helsingforsborna. Staden är en betydande markägare och har inom sitt område så kallat planläggningsmonopol. Markanvändning och överlämning planeras konsekvent och på lång sikt.

Stadstillväxten har fyra centrala tillväxtriktningar – tidigare trafikområden, grönområden, kompletteringsbyggande och uppåt. Centralt är även ändringar av användningssyfte och utveckling av förorter. Vi presenterar två olika teman ur stadsplaneringsperspektiv.

Föreläsningspaket

Bild från Pasila bostadområdet som var tidigare järnvägsområdet. /Helsinki Marketing

1. Stadskärnan växer

Det är populärt bland många Helsingforsbor att bo i stadskärnan. Nära innerstaden har öppnats nya riktningar där staden kan expandera: flytten av hamnar och omläggningar av spårtrafik har frigjort trafikområden till nya syften, och det tar ännu flera år att bygga dessa områden.

Enligt den färska stadsplanen riktar sig expansionen av innerstaden även mot huvudledernas utkanter – motorleder ska omvandlas till boulevarder och samtidigt hänvisas trafikens skyddsområden till urbant byggande. Staden håller också på att börja utveckla stadskärnan och planlägga underjordiska lokaler. Längd: 1 h. Plats: Helsingfors centrum.

2. Förorterna blir tätare

Cirka 40 procent av expansionen av Helsingfors är kompletteringsbyggande. För bostadsområdenas utkanter och befintliga tomter innebär detta nybygge.

Målet med den färska stadsplanen är att skapa effektiva trafikförbindelser som utgår från spårtrafik och ett nätverk av attraktiva mångsidiga center. Samtidigt förbättrar man förorterna och ser till att stadsstrukturen är socialt mångsidig och att det finns ett nätverk av grönområden i hela stadsområdet. Längd: 1 h. Plats: Helsingfors centrum

3. Underjordisk staden

Finland är banbrytare i underjordisk byggande. Helsingfors är ett bra exempel på systematiskt planering och implementering. Underjordisk general plan är unik i hela världen. Längd: 1 h. Plats: Fiskehamnen.


Besöksmål

1. Kronbergsstranden, det tidigare hamnområdet: Kronbergsstranden är en stadsdel med havsvyer, skärgårdsnaturen och ljus, där man lever som i innerstaden, men tre kilometer från centrum. På havsstrandsområdet på 260 hektar byggs 800 arbetstillfällen och ett hem för cirka 13 000 invånare.

Guidad rundvandring 1,5 h. Under rundvandringen ser man följande besöksmål och områden: Borgströmsbacken, Hundholmsvägen, Gunillaberget, Silverdalens bostadskvarter, Cistern 468, småhusen i Hålvik. Startpunkt: Hållplatsnummer Gunillavägen 4317 längs Hundholmsvägen för linje 88. Linje 88 går från Hertonäs metrostation. 
(mål 1 samma som ovan under Det marina Helsingfors)

2. Böle, det tidigare järnvägsområdet

Böle är ett nyckelområde för byggandet av affärs- och kontorslokaler i Helsingfors längs huvudbanan, och under de närmaste åren kommer Helsingfors centrum att expandera dit. Tack vare nya trafikprojekt och ett betydande kompletterande byggande utvecklas Böle till ett betydelsefullt och livskraftigt centrum. Även bostadsantalet och serviceutbudet ökar kraftigt. I det nya Böle arbetar man, bor och tillbringar sin fritid. Längd 1 h, mötesplats avtalas separat.

3. Kvarnbäcken

Kvarnbäcken är en skogsförort från 60-talet längs metron. Under de senaste tio åren har Kvarnbäcken utvecklats så att man förnyat det gamla och byggt nytt med eftertanke. Områdets centrum och grönområden har förbättrats och där byggs ett betydelsefullt utbildningskluster på mellannivån och nya bostäder. I och med ändringarna började prisnivån på de gamla bostäderna i området stiga 2012. Längd: 2 h, mötesplats avtalas separat, trafikförbindelse Metron till öster.

4. Arabiastranden 

Arabiastranden ligger vid Gammelstadsvikens strand, vid Gammelstadsforsen där Helsingfors stad uppstod. Hemmet för 8 000 invånare som byggts på fyllnadsjord är också ett campus och arbetsplatsområde samt den första konststadsdelen som byggts i Helsingfors.  I Arabiastranden ligger bl.a. Arabiafabriken, Arabia Center samt Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Konstverk har placerats i trappuppgångar och gemensamma lokaler samt på gårdar och i parker. Områdets historia, natur och boende samt design- och konstutbud gör det till ett attraktivt besöksmål.

På vandringen i Arabiastranden ser man konstgårdar, Tapio Wirkkala park, Arabiafabriken och Strandparken.
Längd 1 h, mötesplats avtalas separat.