Hoppa till innehållet

Helsingfors med hållbar fortskaffning

I Helsingfors planeras trafikinvesteringar och markanvändning alltid tillsammans – med trafikinvesteringar ser Helsingfors till att hela trafiksystemet fungerar. Andelen hållbara trafikformer – till exempel gång- och cykeltrafik – ökar. Samtidigt ser man till att alla trafikformer utvecklas. Planeringen av genomförandet av generalplanen börjar med boulevarden Vichtisvägen – stadsboulevarderna ingår i strategin för hållbar fortskaffning.

Utsläppsminskningarna i trafiken genomförs i hela Helsingfors trafiksystem genom att öka såväl populariteten av cykling och fotgängartrafik som att höja andelen elbilar, elbussar och spårkollektivtrafik. Kronobroarna, Helsingfors–Tallinn-tunneln och elektroniska parkeringslösningarär exempel på stora och intressanta utvecklingsprojekt inom hållbar fortskaffning.

Underhåll av gator – hållbara lösningar och funktionalitet året runt

I gatuunderhållet ingår bland annat plogning, halkbekämpning, renhållning av gator samt reparation av beläggningar och trafikmärken. Staden organiserar underhållet av gatorna i Helsingfors, dvs. planerar, beställer och övervakar den största delen av den snöröjning som staden ansvarar för. Stara är stadens interna serviceproducent som förutom privata entreprenörer svarar för den praktiska snöröjningen.

Underhållet av gatorna har utvecklats i Helsingfors med hållbara lösningar som främjar hälsan. De utmanande snövintrarna i början av 2010-talet drev staden till att utveckla snow-how för underhåll av gator för att trygga stadens funktionalitet. Gatudammhalterna blir höga nästan varje vår. För att bekämpa damm samlar staden vägsand från stadens gator, cykelvägar och trottoarer. För att möjliggöra cykling året runt har staden byggt testleder för att göra vintercykling smidigare.


Föreläsningspaket

Farfarsbro i Fiskehamnen. Bild: Helsinki Marketing.

1. Hållbar rörlighet i Helsingfors: Vår expert berättar hur framtidens kollektivtrafiknät utvecklas i Helsingfors. Föreläsningen inkluderar de viktigaste projekten inom spårtrafiken och cykeltrafiken.  Föreläsningen varar 1 timme.

2. Underhåll av gator: Vår expert berättar hur gatorna underhålls under vintrar med mycket snö och hur målet för hållbar fortskaffning genomförs med olika hållbara lösningar även i de snöiga nordliga förhållandena (t.ex. borstsaltning). Föreläsning 1 h.

Besöksmål

1. Från hamnbana till cykelbana: Vår expert berättar hur man har genomfört ett nätverk av cykelbanor i Helsingfors och hur det utvecklas året runt. Föreläsning/Guidad rundvandring 1 h.