Hoppa till innehållet

Klimatsmarta Helsingfors

Naturen och miljön är viktiga för Helsingfors och Helsingforsborna. Cirka 40 procent av markytan i Helsingfors är också grönområden. I staden finns det ännu mycket ursprunglig natur och rekreationsområden i förhållande till invånarantalet.

Helsingfors tar på allvar sitt ansvar i bekämpningen av klimatförändringen och förebygger ambitiöst klimatförändringen genom att ha ett koldioxidneutralt Helsingfors som mål före 2035. Helsingfors energieffektivitetsnormer är högre än den nationella miniminivån. I Helsingfors är målet att kombinera förnybar energi och energieffektivitet på ett optimalt sätt såväl i enstaka byggnader som områdesvist.

Föreläsningspaket

Bild från Viksbacka. Helsinki miljösektorn, Anu Hämäläinen

1. Ett koldioxidneutralt Helsingfors: Vår expert berättar hur Helsingfors görs koldioxidneutralt före 2035 och vilka åtgärder som krävs för att man ska uppnå målet.

2. Hållbar stadsplanering: Vår expert berättar hur man kan påverka utsläppsminskningar och förbättring av byggnadernas energieffektivitet genom stadsplanering. Utsläppen av trafik-och energisektorn utgör de största klimatutsläppen i Helsingfors. Båda utsläppen måste sänkas radikalt i strävan efter klimatneutral framtid. 

3. Det gröna Helsingfors: Vår expert berättar om stadens grönområden såsom skogar och parker och planer som gäller dem.

Besöksmål

1. Miljöhuset i Vik Kontorsbyggnad med den minsta energiförbrukningen i Finland. Guidad rundvandring 1 h. Adress Viksbågen 2. (Obs! till 18 Juni)

2. Eko-Vik: Vik är en stadsdel med cirka 12 000 invånare och drygt 4 000 arbetstillfällen norr om Gammelstadsfjärden. Viks forskarpark som byggts kring Helsingfors universitetscampus är områdets centrum. Eko-Vik i den södra delen av området är ett utvecklingsområde för ekologiskt byggande. Guidad rundvandring 1 h. Mötesplats Miljöhuset i Vik, Viksbågen 2.

3. Kungseken och Hongasmossa: Kungseken är en hemtrevlig och klimatsmart stadsdel för 5 500 Helsingforsbor. Fotgängaren är kung – kvarteren, gatorna och parkerna planeras för att vara upplevelserika och funktionella, Centralparken och Vandaådalen ligger alldeles invid. I Kungseken betonas ekologiskt hållbara lösningar och upplevelsen av gemenskap. En del av kvarteren genomförs som trähöghus. I mitten av området byggs en byabrunn och stadsodling. Hongasmossa är det största träbyggområdet i Helsingfors, en stadsby med trähus. Det tidigare skogs- och ängsområdet i Hongasmossa ändras fram till mitten av 2020-talet till en grön stadsby med 2 000 invånare och trähus. Guidad rundvandring 2,5 h.