Hoppa till innehållet

Publikationer

Stadsmiljösektorn publicerar rapporter, undersökningar, utredningar, broschyrer och guider som hänför sig till det egna uppgiftsområdet.

Stadsmiljöbroschyrer

Publikationsarkiv

Publikationsarkivet innehåller publikationer i elektronisk form från de före detta ämbetsverken, dvs. publikationer som utkommit före den 1 juni 2017.

Förfrågningar om gamla publikationer som inte finns på webbplatsen i elektronisk form kan göras via arkiven för sektorns olika verksamhetsställen. Förfrågningar om tryckta publikationer och publikationer med ISBN- eller ISSN-nummer kan göras via Nationalbiblioteket eller biblioteket för Helsingfors stads faktacentral.