Hoppa till innehållet

Pressbilder

Stadsmiljösektorns pressbilder kan laddas ned via stadens materialbank.

Bilderna kan användas fritt för information om Helsingfors och i annat icke-kommersiellt syfte. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden utan överenskommelse med fotografen eller rättsinnehavaren. Förfrågningar om rätt till användning i kommersiellt syfte kan göras via kommunikationsenheten för stadsmiljösektorn (viestinta.kaupunkiymparisto@hel.fi).

Om det finns en anteckning under ”Användningsbegränsningar” vid bilduppgifterna ska den iakttas vid användning.

Vid användning av bilder ska fotografen och bildkällan anges. Det är bäst att skriva upp bilduppgifterna i samband med att förhandsgranskningsfönstret är öppet före nedladdning av bildfilen. Uppgifterna följer nämligen inte automatiskt med bilden.

Användning av materialbanken kräver registrering. 

Bildkorgar över aktuella områden

Bildkorgar för miljötjänsterna